În această perioadă, la solicitarea Ministerului Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău şi Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, realizează o selecţie a profesorilor care pot face parte din comisia de evaluare a concursului de ocupare a posturilor vacante – Titularizarea 2012, care va avea loc pe 2 august.

Pentru a face parte din comisie, solicitanţii trebuie să urmeze un program de formare continuă, care se va desfăşura sub auspiciile Casei Corpului Didactic Bacău.

La acesta se pot înscrie doar profesorii titulari, cu gradul didactic I, sau II şi care au abilităţile necesare pentru a putea propune subiecte şi totodată pentru a fi evaluatori.
Obiectivul general al programului urmăreşte dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru îmbunătăţirea competenţelor, în vederea evaluării probelor scrise şi orale, din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2012.

Programul se va desfăşura pe parcursul a 24 de ore, iar la final cursanţii vor primi o adeverinţă, eliberată de CCD Bacău.