elevi.jpgPrimăria Capitalei va putea derula programul social „Şcoala e de partea ta!”, dacă consilierii generali vor aproba luni un acord de asociere încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Fundaţia Joyo. Dedicat prevenirii abandonului şcolar, proiectul se va derula pe 18 luni de la data semnării acestuia de către părţi.

„Şcoala e de partea ta!” este un proiect de prevenire a abandonului şcolar care se implementează în şcolile de pe raza municipiului Bucureşti, în parteneriat cu Inspectoratul Şcoalar al Municipiului Bucureşti.

Potrivit datelor, una din cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea românească este creşterea dramatică a ratei abandonului şcolar. Aceasta s-a triplat în intervalul 2000 – 2007, ceea ce a adus România pe locul 3 în clasificarea statelor europene cu cea mai mare incidenţă a părăsirii premature a şcolii, iar acum, în perioada de criză perspectivele sunt şi mai îngrijorătoare. EUROPA 2020, noua strategie a Comisiei Europene, are ca scop revigorarea economiei europene şi de a face posibilă ‘o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii printr-o mai bună coordonare a politicilor naţionale şi europene.

Printre obiectivele specifice propuse se întâlnesc eradicarea sărăciei în rândul copiilor; promovarea incluziunii active în societate şi pe piaţa muncii a grupurilor cele mai vulnerabile, reducerea discriminării şi creşterea integrării persoanelor cu dizabilităţi, minorităţilor etnice, imigranţilor şi altor grupuri vulnerabile, promovarea integrării romilor.
Printre cele cinci obiective principale propuse în noua strategie se află şi educaţia pentru care s-a propus amplificarea eforturilor menite să conducă la reducerea abandonului şcolar, sub nivelul de 10% (faţă de 15% cât este în prezent).

UNICEF precizează în Manifestul pentru copii faptul că 80% dintre copiii romi nu merg nici la grădiniţă, nici la creşă, iar 19% dintre cei cu vârsta cuprinsă între 7 şi 11 ani nu sunt şcolarizaţi. In cadrul manifestului se mai precizează faptul că, aproximativ 100.000 de copii nu merg la şcoală în mod regulat.Doar 33% dintre copiii ce provin din familiile cele mai sărace termină ciclul gimnazial, faţă de 95% dintre copiii din familiile înstărite.

Blocul Naţional Sindical (BNS) a lansat şi el studiul „România în contextul Agendei UE 2020 – locuri de muncă mai multe şi mai bune într-o economie bazată pe cunoaştere” în care precizează faptul că rata părăsirii timpurii a sistemului educaţional era de 13,9% în 2007, iar în 2010 a ajuns la 18,4%. Acelaşi studiu arată că România, cu un procent de 41%, se situează acum pe locul 2 în ce priveşte riscul de sărăcie sau excluziune socială (după Bulgaria, cu 42%) însă va ocupa locul 1 odată ce vor fi făcute publice rezultatele oficiale ale recensământului populaţiei.

Planul local de acţiune pentru învăţământ (2011-2013) arată faptul că abandonul şcolar timpuriu era la nivelul României în 2009 de 16,6%, fiind mai mare decât cel înregistrat la nivel european de 14,4%, însă departe de ţinta UE de 10%. Statistica mai arată că la finele lui 2011 procentul pe genuri al românilor care se află în această situaţie delicată era de 41,1% (femei), respectiv 39,5% (bărbaţi). Raportul indică faptul că pe grupe de vârstă cei mai dezavantajaţi din punctul de vedere al sărăciei sunt romanii incluşi în segmentul de până la 17 ani. Procentul minorilor care se confruntă cu riscul sărăciei şi al excluziunii sociale se ridică la 49,1%, o cifră mai mare comparativ cu 2010.
Riscul sărăciei şi al excluziunii sociale variază de la o ţară la alta. Astfel, procentul este 15% din populaţie în cazul Olandei, Cehiei şi Suediei, depăşeşte 40% în Letonia şi România şi ajunge până la aproape 50% în cazul Bulgariei.

Proiectul are în vedere activităţi extra-şcolare cu copii aflaţi în risc de abandon şcolar pentru întărirea comportamentelor prosociale şi creşterea factorilor protectivi în ce priveşte riscul de eşec şi abandon şcolar. Astfel, vor fi organizate vizite, mini-excursii şi evenimente împreună si cu voluntarii organizaţiei, permiţând astfel implicarea comunităţii locale în lupta pentru combaterea şi prevenirea abandonului şcolar în rândul copiilor defavorizaţi, realizarea de tabare socio-educative „Implicat, deci educat!”.AGERPRES