Universitatea Politehnica din Bucureşti, prin intermediul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră, în calitate de coordonator al proiectului „Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piața muncii în societatea informațională” (POSDRU/92/3.1/S/62353), proiect cofinanţat prin Fondul Social European, a organizat în perioada 25-27 februarie, la Sinaia, Conferinţa de informare și diseminare a rezultatelor studiului privind dezvoltarea oportunităţilor antreprenoriale cu titlul „Antreprenoriatul – Oportunitate, abilitate, inovaţie, viitor”.

Scopul proiectului este de a informa și de a forma în domeniul antreprenorial angajați și personal de conducere din întreprinderi, precum și persoane care doresc să inițieze o activitate independenta, urmărind creșterea abilității grupului ținta de a materializa idei de afaceri, precum și asigurarea unor oportunități sporite pentru participarea activă și creșterea adaptabilității pe o piață a muncii flexibilă și inclusivă.
Parteneri în cadrul acestui proiect sunt Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare şi Active Consulting &Training SRL.

În cadrul conferinţei s-a facilitat accesul participanţilor la informaţii actuale din domeniul antreprenorial cu referire specifică la noile domenii de ocupare pe piața muncii, oferite din perspectiva concluziilor studiului privind dezvoltarea oportunităţilor antreprenoriale, realizat în cadrul proiectului.

Au fost susţinute prezentări şi intervenţii de către Nicoleta Liţoiu, manager de proiect, Mirela Negreanu, coordonator al studiului şi Alina Sava, coordonator monitorizare, din partea echipei de proiect, precum şi de către domnul Dragoş Apostu, preşedinte al Asociaţiei Adamos şi domnul Mugur Pătraşcu, Manager Divizia Digital la compania Leo Burnett, în calitate de invitaţi, care au dezbătut conceptele de „antreprenoriat social” şi „social media”. Toate prezentările au avut un caracter interactiv, incluzând sesiuni de întrebări şi răspunsuri.

Într-un cadru stimulativ, participanţii au discutat cu invitaţii, mai ales în jurul unor teme de interes crescut precum: profilul antreprenorului, aşa cum a rezultat el din cercetarea întreprinsă în cadrul studiului, oportunităţile de dezvoltare profesională şi antreprenorială oferite de programul de formare în competenţe antreprenoriale care se va desfăşura în cadrul proiectului sau implicarea femeilor în iniţiative antreprenoriale în România.

Evenimentul s-a adresat cu precădere angajaţilor şi personalului de conducere din IMM-urile cu specific în domeniul societăţii informaţionale şi s-a bucurat şi de participarea unor reprezentanţi ai instituţiilor administrativ-economice relevante din sistem, precum Ministerul Muncii, Camera de Comerţ Prahova, Comitetul Regional de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să vizitaţi site-ul www.antreprenor.upb.ro sau să contactaţi pe Simona Hainagiu, Asistent proiect, la tel. 0727.136350 şi e-mail simona.hainagiu@upb.ro.