Programul scolilor in zilele in care se desfasoara tezele cu subiect unic va fi special, elaborat in fiecare unitate de invatamant, in functie de particularitatile acesteia, a anuntat Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului (MECT).
Conform MECT, programul va fi aprobat in consiliul de administratie al fiecarei unitati de invatamant. Ca posibile solutii de reorganizare sau comprimare a programului, MECT recomanda reducerea timpului alocat orelor de curs si pauzelor, transferarea elevilor in program de dupa-amiaza, acolo unde spatiile scolare permit acest lucru.

„In toate cazurile, se va avea in vedere parcurgerea integrala a materiei la toate disciplinele”, precizeaza MECT. La elaborarea programului se vor avea in vedere necesitatea desfasurarii tezelor in conditii optime, conform prevederilor legale, asigurarea accesului elevilor din clasele a VII-a si a VIII-a in salile de clasa in intervalele de timp stabilite prin metodologie, precum si evitarea perturbarii procesului educational pentru elevii din ceilalti ani de studiu. La nivelul fiecarei unitati de invatamant, vor fi luate masuri speciale de asigurare a securitatii elevilor in scoala si in perimetrul acesteia.

„Programul, comun tuturor zilelor in care sunt programate tezele cu subiect unic, va fi adus la cunostinta elevilor scolii si parintilor acestora in timp util, pentru a se putea asigura securitatea elevilor, respectiv evitarea oricaror situatii nedorite. Responsabilitatea elaborarii, comunicarii si respectarii acestui program revine integral conducerii unitatii de invatamant care il va transmite, spre informare, inspectorului scolar judetean/al municipiului Bucuresti”, atentioneaza reprezentantii MECT.

In mod exceptional, acolo unde exista un numar mare de structuri arondate unei scoli coordonate sau dispersia geografica a acestora nu permite organizarea in mod corespunzator a tezelor cu subiect unic in fiecare unitate/structura de invatamant, inspectoratul scolar poate decide sustinerea lor de catre toti elevii in scoala coordonatoare sau in unitati de invatamant dotate ca atare. In acest caz, se va asigura transportul elevilor, in conditii de siguranta.