Programe de colegiu în universităţi pentru absolvenţii de liceu – un proiect inovativ lansat la Reşiţa

O serie de programe educaţionale de colegiu pentru absolvenţii de liceu vor fi derulate în mai multe universităţi, una dintre acestea fiind Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa, unde a fost lansat proiectul “Împreună universităţi şi angajatori. Un sistem integrat de programe educaţionale inovativ”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020.

“În cadrul proiectului sunt activităţi de formare care se adresează cadrelor didactice şi studenţilor din colectivele celor patru universităţi, aducând cursuri pe discipline transversale mai puţin acoperite de planurile de învăţământ standard la fiecare program de studii. De asemenea, se adresează cursanţilor de colegiu, pentru că prin acest proiect, la două din cele patru universităţi, respectiv, Reşiţa şi Târgu Jiu, se vor porni două programe de colegiu universitar, adică o şcoală postliceală. Mai exact, aceste programe se adresează în special elevilor care nu au promovat bacalaureatul şi s-au blocat cumva în procesul de formare între liceu şi studii care să-i direcţioneze spre o profesie şi care să ducă la ocuparea lor pe piaţa muncii. Poate acest grup ţintă este şi cel mai vulnerabil”, a declarat dr.ing. Vasile Cojocaru, expert implementare activităţi în cadrul universităţii reşiţene.

Astfel, se speră ca impactul asupra acestui grup ţintă să fie cât mai mare şi să fie doar debutul unei activităţi pe termen lung, mai exact, aceste programe de colegiu, desfăşurate în universităţi, acolo unde dotarea este pe măsura pregătirii pe care o cer companiile, să se desfăşoare pe un termen cât mai îndelungat.

Proiectul este realizat de Universitatea de Vest din Timişoara, având ca parteneri Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa.

“Proiectul are două tipuri de activităţi. O parte este dedicată cadrelor didactice, în care ne dorim îmbunătăţirea demersurilor lor instructiv-educative şi de relaţie efectivă cu studenţii, iar o parte care este dedicată studenţilor, care sunt de două categorii: studenţii clasici, de la licenţă sau master, dar şi cei aşa numiţii cursanţi, care termină liceul, dar nu cu diplomă de bacalaureat şi atunci nu pot veni la universitate. Sunt mulţi, însă, absolvenţi de licee teoretice sau de altă natură. Lor le oferim nişte programe postliceale, care se desfăşoară în cadrul instituţiilor universitare”, a explicat managerul de proiect, conf. univ. dr. Marian D. Ilie, din partea Universităţii de Vest Timişoara.

La Reşiţa, ţinându-se cont de influenţa zonei din punct de vedere economic, va fi un program dedicat specialiştilor în maşini cu comandă numerică, iar la Târgu Jiu, va fi unul pentru tehnicieni electro-energeticieni. La Suceava şi la Timişoara nu vor fi programe non-universitare, însă se oferă programe transversale, dincolo de cele clasice, cum ar fi gândirea critică ori lucrul în echipă, căutate pe piaţa forţei de muncă, dar pentru care nu există materii. În plus, studenţii vor fi implicaţi în acţiuni complementare, de motivare.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului universitar terţiar şi non-academic tehnic, în acord cu cerinţele mediului socio-economic, prin implementarea unui sistem integrat de programe şi oferte educaţionale inovative, proceduri şi instrumente de asigurarea a calităţii, dezvoltat prin colaborare între universităţi şi angajatori şi dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice şi dezvoltării competenţelor profesionale şi socio-emoţionale ale studenţilor şi cursanţilor.

De-a lungul celor 30 de luni de implementare a proiectului vor fi elaborate şi ofertate, într-un parteneriat transnaţional, peste 20 de programe şi activităţi de formare, dedicate atât cadrelor didactice, cât şi studenţilor. Dezvoltarea şi implementarea acestor activităţi de formare vor aduce împreună experţi din mediul universitar naţional şi internaţional, precum şi persoane resursă din cadrul angajatorilor. AGERPRES