universitatea-din-suceava.jpgUniversitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), instituţie acreditată, evaluată cu calificativul „Grad de încredere ridicat” de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), organizează, pentru anul academic 2014-2015, admitere la două programe de conversie profesională în domeniile Calculatoare şi Ştiinţa Informaţiei şi Ştiinţele Educaţiei la Facultatea de Inginerie Electrică şi Calculatoare, respectiv Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei.

Prorectorul USV, Ştefan Purici, a declarat, vineri, că ambele programe sunt la studii cu frecvenţă de câte doi ani şi 120 de credite. Totodată, el a precizat că, în baza Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aceste programe au ca finalitate dobândirea de către cadrele didactice de noi competenţe pentru noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale.

Cele două programe de conversie profesională, având în oferta lor câte 60 de locuri fiecare, se fundamentează pe specializări de licenţă acreditate, cu grad ridicat de angajabilitate în piaţa muncii.

Programele de conversie profesională organizate de USV asigură formarea continuă a cadrelor didactice, contribuind astfel la creşterea calităţii învăţământului; posibilitatea de obţinere a creditelor transferabile (ECTS); acumularea unor competenţe de tip e-learning; abordarea interdisciplinară a curriculumului din învăţământul preuniversitar; dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă prin aplicarea metodelor didactice moderne; formarea unei comunităţi active de învăţare pentru regiunea noastră.

Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice care doresc să urmeze aceste programe de studiu, organizatorii au în vedere posibilitatea de adaptare a orarului în funcţie de programul cursanţilor.
Sesiunea de înscriere se va desfăşura în luna septembrie 2014. AGERPRES