Programe de înaltă calitate pentru doctoranzii şi cercetătorii Universităţii din Oradea, din fonduri europene Oradea

Reprezentanţii Universităţii din Oradea şi cei ai AJOFM Bihor au lansat, marţi, proiectul “SmartDoct”, prin care doctoranzii şi cercetătorii post-doctorat de la respectiva instituţie de învăţământ superior sunt sprijiniţi să-şi găsească locuri de muncă potrivit pregătirii sau să-şi înceapă propria afacere în sectoare economice cu potenţial competitiv.

Proiectul “SmartDoct – Programe de înaltă calitate pentru doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat ai Universităţii din Oradea pentru creşterea relevanţei cercetării şi inovării în contextul economiei regionale” va susţine 80 studenţi doctoranzi şi 35 cercetători post-doctorat să urmeze programe de înaltă calitate, prin servicii personalizate de mentorat, consiliere şi orientare profesională, cu aplicaţii directe în economie, dezvoltate în parteneriat cu mediul de afaceri.

În proiect se va facilita accesul la activităţi de învăţare antreprenorială/cercetare/inovare, cu componentă practică particularizată pe domeniul de studiu, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale de Competitivitate şi domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naţionale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (SNCDI).

Prezentarea proiectului Smart Doct a fost realizată de rectorul Universităţii din Oradea, Constantin Bungău, managerul de proiect, Adrian Hatoş, directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSDU) al universităţii, Radu-Cătălin Ţarcă şi directorul AJOFM Bihor, Békési Csaba. Activităţile din proiect se vor derula timp de 30 de luni, până în decembrie 2021, având un buget total de 6,43 milioane de lei, din care 5,47 milioane de lei cofinanţare UE, din Fondul Social European prin POCU 2014 – 2020.

“Mă bucur, în primul rând, că Universitatea din Oradea este printre câştigătoarele unui astfel de proiect pentru că sunt mari universităţi din România care nu au primit o asemenea finanţare. Mă bucur şi pentru că, din bugetul proiectului, poate fi asigurată o finanţare cu burse pentru studenţii doctoranzi pentru a participa la conferinţe ştiinţifice, dar, foarte important, pentru studenţii postdoctoranzi, care înseamnă cercetătorii care au luat, până în cinci ani, doctoratul în specializări inteligente şi importante în strategia de dezvoltare a României. Va rezulta că vom avea mai multe publicaţii ştiinţifice care contează în palmaresul unei universităţi şi la ierarhizare. Sunt sigur că aceşti doctoranzi vor avea o şansă mult mai mare pentru integrare în companii. Iar cercetările studenţilor post-doctoranzi vor contribui nu numai la formarea lor, dar şi la creşterea impactului Universităţii din Oradea pe plan naţional şi internaţional”, a declarat, pentru AGERPRES, rectorul Constantin Bungău.

Potrivit lui Adrian Hatos, proiectul universitar orădean a fost conceput şi depus având în vedere numărul mare de doctoranzi, dar numărul insuficient de burse şi locuri bugetate, în condiţiile oportune oferite de acest program european derulat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020. Participanţii din grupurile-ţintă vor beneficia de burse lunare (doctoranzii 300 de euro, respectiv 450 de euro cercetătorii) pentru mobilitate şi participare la conferinţe ştiinţifice, pentru publicarea de articole. Ei vor avea parte de un curs de antreprenoriat, acreditat de Ministerul Muncii, cu stagii de practică pe lângă colaboratorii universităţii (peste 20 de firme, instituţii şi ong-uri).

Studenţi doctoranzi îşi vor dezvolta, împreună cu aceşti parteneri, planuri de afaceri şi vor participa la nouă cursuri de competenţe transversale cu conţinuturi stabilite pe baza unei analize de nevoi realizată de o echipa de cercetare. Cele mai bune planuri de afaceri vor fi premiate. Se vor organiza şi şapte work-shopuri pentru cercetare, dezvoltare, inovare şi antreprenoriat, dar şi pentru promovarea obiectivelor Fondului Social European.

Specialiştii universitari în psihologie şi orientare profesională vor susţine activităţi de consiliere pentru carieră, iar la final se va edita un ghid de bune practici în ce priveşte integrarea pe piaţa muncii a cercetătorilor.

Directorul AJOFM Bihor, Bekesi Csaba, a declarat că agenţia va contribui în partea de cercetare personal prin directorul acesteia, respectiv va asigura, prin experţii instituţiei, participarea cu mentori în direcţionarea viitorilor absolvenţi de studii doctorale şi postdoctorale într-o inserţie de calitate pe piaţa forţei de muncă. AGERPRES