Un număr de 60 de studenţi vor fi formaţi prin programe de master, beneficiind de burse, în cadrul unui proiect cofinanţat din Fondul Social European, a informat un comunicat al MECTS, remis miercuri.


Conform sursei citate, obiectivul principal al proiectului constă în îmbunătăţirea oportunităţilor de învăţare pentru studenţi, prin elaborarea şi implementarea unor programe de masterat de tip Bologna, inovatoare şi flexibile, adaptate cerinţelor pieţii muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere.

Proiectul dezvoltă patru programe de studii universitare de masterat moderne, în domeniul Micro şi Nanomaterialelor, în conformitate cu prevederile Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior (CNCIS) şi cerinţele pieţei muncii, la cele mai înalte standarde academice. Studenţii vor beneficia de burse, de asistenţă şi consiliere profesională pe tot parcursul formării şi vor participa la activităţi cu un caracter inovativ, transnaţional, efectuând stagii de cercetare la partenerul transnaţional, dar şi audiind cursuri de un înalt nivel ştiinţific, susţinute de profesori de renume internaţional. Activitatea de formare pentru studenţi, prin programe de master, va demara în anul academic 2011/2012, în Universităţile Politehnica din Bucureşti, respectiv Politehnica din Timişoara.


„Se va pune accent pe utilizarea metodelor moderne de predare/învăţare, asistate de tehnologiile de informare şi comunicare (TIC) şi orientate spre student. Platforma e-learning – instrument educaţional modern – va permite accesul facil al studenţilor la resurse de învăţământ, dar şi colaborarea permanentă atât între studenţi, cât şi între aceştia şi cadrele didactice”, a precizat comunicatul citat. Universitatea Politehnica Bucureşti a demarat, la 1 iulie 2010, proiectul intitulat ‘Elaborarea şi implementarea programelor de masterat în domeniul Micro şi Nanomaterialelor – MASTERMAT’ – POSDRU/86/1.2./S/58146, proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) şi cofinanţat din Fondul Social European. Proiectul se va derula pe o perioadă de trei ani, fiind implementat în parteneriat cu: Universitatea Politehnica din Timişoara; Asociaţia Studenţilor din Universitatea POLITEHNICA Bucureşti – A.S. Poli; Universitatea Linköping, Suedia.


Pe termen lung, proiectul generează efecte care-i asigură sustenabilitatea şi care vizează: realizarea şi implementarea a 4 programe de studii universitare de Master, în domeniul Micro şi Nanomaterialelor, realizarea a 4 planuri de învăţământ, 40 de fişe de disciplină şi 40 de manuale de studiu; realizarea unui studiu, în vederea valorificării experienţei europene, pentru identificarea necesităţilor existente pe piaţa muncii în domeniul vizat, precum şi identificarea nevoilor grupului-ţintă; conceperea unei platforme e-learning destinată proiectului; acordarea de burse de studiu, pentru
asigurarea accesului la programele de formare; efectuarea de către studenţii selectaţi în cadrul proiectului de stagii de cercetare la partenerul transnaţional; realizarea demersurilor necesare pentru înscrierea în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior a două calificări noi. AGERPRES