elevi_uniforma.jpgGestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale, reducerea abandonului şcolar inclusiv prin redeschiderea şcolilor care au fost închise în „mod abuziv”, finalizarea programului de campusuri şcolare, asigurarea acoperirii normelor cu personal didactic titular în învăţământ, eliminarea violenţei din şcoli, programe adecvate pentru grupurile vulnerabile şi pentru cei care au părăsit timpuriu şcoala sunt priorităţi ale sistemului de educaţie care se regăsesc în programul de guvernare al Cabinetului Ponta, depus joi seară la Parlament.

Printre măsurile prevăzute în programul de guvernare se numără şi autonomia pentru şcoli şi autonomia profesională pentru cadre didactice, adecvarea manualelor şcolare la noul curriculum, realizarea unui parteneriat „corect” cu autorităţile administraţiei publice locale, deblocarea posturilor din învăţământul superior, revizuirea cifrelor de şcolarizare, regândirea criteriilor de promovare a cadrelor didactice „în concordanţă cu realitatea” sistemului de învăţământ românesc cu menţinerea calităţii drept condiţie primordială de funcţionare a sistemului de învăţământ.

Cabinetul Ponta propune utilizarea „mai eficientă şi transparentă” a resurselor, susţinerea cercetării ştiinţifice din domeniile cu potenţial de performanţă, susţinerea excelenţei ştiinţifice prin finanţarea adecvată, inclusiv a transferului, tehnologic cu efecte în creşterea şi dezvoltarea economică, canale de finanţare care să sporească conectivitatea dintre universităţi, institute de cercetare, agenţii şi companii pentru reducerea distanţei de la ştiinţă la aplicaţie.
Guvernul Ponta a prevăzut în programul de guvernare asumarea cu prioritate de către Executivul României a proiectului de construire a celui mai puternic laser din lume, unul din primele cinci cele mai importante proiecte de realizat din fonduri europene şi susţinut de către Consiliul Investitorilor Străini, dar şi sprijinirea revistelor ştiinţifice româneşti în vederea creşterii scorului relativ de influenţă MECTS, finalizarea procedurilor parlamentare pentru Codul Educaţiei, relansarea dialogului cu partenerii sociali, dar şi realocarea sumelor destinate obiectivelor de investiţii, precum şi reparaţiilor capitale.

Reanalizarea obiectivelor de investiţii, recuperarea şi refacerea taberelor pentru elevi şi studenţi, reconsiderarea consiliilor consultative ale MECTS după consultarea universităţilor şi a partenerilor sociali şi continuarea proiectelor privind accesul la internet rapid într-un număr cât mai mare de localităţi prin dezvoltarea reţelei RoEduNet reprezintă alte priorităţi din domeniul educaţiei aflate în programul de guvernare al Cabinetului Ponta. AGERPRES