constantin_daniel.jpgPe 14 aprilie, Universitatea „Danubius” din Galați a găzduit un amplu eveniment dedicat prezentării noului Program Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, organizat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR): Conferinţa regională PNDR 2020 „Satul românesc are viitor”.

La eveniment au participat Daniel Constantin, Viceprim- ministru, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Gheorghe Dorel Benu – Director general APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură), George Turtoi, Secretar de stat MADR, dar și reprezentanţi ai instituţiilor publice locale: Marius Stan – Primar al Municipiului Galaţi, Nicolae Dobrovici Bacalbașa – Preşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi, Dorin Otrocol – Prefectul Judeţului Galaţ.

Andy Pușcă, Rector al Universităţii „Danubius” din Galaţi, a deschis amplul eveniment regional salutând colaborarea deosebită pe care o are această universitate cu reprezentanţii instituţiilor publice şi ai mediului de afaceri, veritabili stakeholderi ai viziunii antreprenoriale ai acestei instituţii de învăţământ superior, beneficiarul multor proiecte europene . „În ultimii ani, am dezvoltat programe de studii care intersectează mai multe domenii. Un exemplu în acest sens este programul de masterat: Managementul Bioeconomiei în Contextul Creşterii Durabile”, a menționat Rectorul Universităţii „Danubius”.

„Lucrarea pământului şi zootehnia sunt probleme cruciale pentru România”, a declarat Nicolae Dobrovici Bacalbașa, Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, după ce a subliniat faptul că este onorat, ca gălăţean, că Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a ales Galaţiul pentru a prezenta perspectivele agricole ale României. „În perspectiva unei crize alimentare, problema agriculturii depăşeşte cadrul economic devenind o problemă naţională! Nu văd alta mai importantă”, a încheiat Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi.

Ministrul Daniel Constantin a declarat: „Salut gazdele noastre, Universitatea Danubius din Galaţi, o universitate importantă pentru regiune. Faptul că în sală sunt prezenţi foarte mulţi deputaţi şi senatori demonstrează faptul că lumea este angrenată în proiectele de dezvoltare rurală”. Priorităţile României în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, au fost prezentate de către Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. După ce a trecut în revistă rezultatele pozitive înregistrate în domeniul agriculturii în anul 2013, menţionând faptul că exporturile au înregistrat o creştere spectaculoasă anul trecut şi s-a reuşit o atragere de fonduri de aprox. 2,7 mld de euro pentru agricultură, acesta a previzionat semne bune pentru şi pentru anul 2014, fondurile europene permiţând continuarea investiţiilor în acest domeniu: „Avem ambiţia ca acest program să fie unul cu absorbţie de 100%, să atragem toate fondurile în valoare de 8 mld. de euro!”

Priorităţile României în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020; Provocările noii perioade de programare, Lecţii învăţate din perioada 2007 – 2013, Soluţii de garantare pentru agricultură cât şi Nevoile de investiţii ale spaţiului rural: investiţii în agricultură, în infrastructură rurală, activităţi non – agricole şi acţiuni de conservare a mediului, au fost temele principale ale dezbaterilor moderate de către Mihai Herciu, Director General AM PNDR, MADR.

danubius_agro.jpg