Senatul a adoptat, în şedinţa plenului de pe 22 martie, în unanimitate, o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 prin care programul pilot „Masă caldă” pentru elevi poate fi extins pe cheltuiala autorităţilor locale.

„Pentru elevii înscrişi în învăţământul preuniversitar în unităţile de învăţământ cu program normal şi în unităţile de învăţământ care organizează programe ‘Şcoala după şcoală’ autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot aproba programe proprii pentru acordarea de masă gratuită prin infrastructură proprie sau prin servicii de catering. Finanţarea cheltuielilor determinate de implementare a programelor se asigură din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale judeţelor, după caz, în limita sumelor cu această destinaţie”, stipulează propunerea legislativă iniţiată de un grup de parlamentari PSD şi PNL.

Proiectul prevede că masa caldă poate fi asigurată pe cheltuiala autorităţilor locale şi copiilor înscrişi în creşe, grădiniţe şi în centre de zi cu program normal şi prelungit.

Senatul a amendat proiectul eliminând prevederile referitoare la decontarea cheltuielilor de transport al elevilor din localitatea de domiciliu la cea mai apropiată unitate de învăţământ sau asigurarea de cazare şi masă gratuite în internatele şcolare.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. AGERPRES