Municipalitatea orădeană va depune spre finanţare un proiect PNRR de peste 75 milioane de lei care vizează dotarea tuturor unităţilor de învăţământ din oraş, aflate în subordinea Consiliului Local, cu mobilier, echipamente IT şi materiale didactice, inclusiv pentru sălile de sport.

În acest sens, consilierii locali au votat proiectul Direcţiei Management Proiecte cu Finanţare Internaţională din cadrul Primăriei care va fi depus spre finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenţa C15 – Educaţie.

Prin acest proiect, 43 de şcoli, licee şi grădiniţe, precum şi Palatul Copiilor vor putea fi dotate cu echipamente achiziţionate din bani europeni.

Valoarea acestui proiect este de 75.218.201,52 lei (cu TVA inclus – circa 15 milioane de euro), finanţarea nerambursabilă fiind de 100%.

Prin proiect vor fi dotate 1.275 săli de clasă şi de grupă cu mobilier şi materiale didactice: bănci, scaune, catedre pentru profesori, dulapuri pentru elevi, dulapuri pentru materiale didactice şi alte materiale didactice.

Un număr de 1.322 de săli de clasă şi de grupă vor avea table interactive, laptopuri sau sisteme all-in-one pentru cadrele didactice, sisteme de sunet, camere videoconferinţă, imprimante, scannere documente şi alte dotări.

Totodată, vor fi dotate cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale 31 de laboratoare de ştiinţe împărţite astfel: 5 laboratoare de fizică, 4 laboratoare de chimie, 2 laboratoare de biologie şi 20 de laboratoare multidisciplinare (fizică, chimie şi biologie).

De asemenea, 33 de laboratoare de informatică vor fi echipate cu table interactive, sisteme de tip desktop cu monitor, sisteme all-in-one sau laptopuri, sisteme sunet, imprimante, camere videoconferinţă, router wifi şi alte dotări, în timp ce 33 de cabinete şcolare vor fi dotate cu mobilier specific şi materiale didactice specifice, inclusiv echipamente digitale pentru diferite discipline precum: limbi moderne, cabinet multidisciplinar la nivelul ariei curriculare om şi societate, desen tehnic construcţii şi altele.

Vor primi mobilier specific şi 42 de cabinete pentru asistenţă psihopedagogică, precum şi materiale didactice cum ar fi echipamente digitale, jocuri de dezvoltare personală şi albume logopedice.

În cadrul proiectului vor mai fi dotate 40 de săli de sport cu mobilier specific şi materiale didactice specifice precum: bancă gimnastică, ladă gimnastică, masă tenis interior sau materiale pentru jocuri sportive, în timp ce 4 ateliere de practică pentru învăţământul profesional şi tehnic din Oradea vor fi dotate cu materiale didactice şi echipamente digitale. Atelierele de practică vizează domenii precum: construcţii, instalaţii, mecanică sau alimentaţie publică.

Până în prezent, municipiul Oradea a finanţat prin fonduri europene 12 proiecte de reabilitare de licee, şcoli şi grădiniţe, două proiecte de construire a unor grădiniţe şi construirea campusului de la Colegiul Economic Partenie Cosma. Totodată, prin PNRR a fost obţinută finanţare pentru reabilitarea a 27 de unităţi de învăţământ. Astfel, municipiul Oradea a finalizat sau derulează peste 40 de proiecte din domeniul educaţiei, în valoare de aproximativ 80 de milioane de euro. AGERPRES