„À la recherche d’une identité culturelle européenne au travers de nos peintres”


Coordonator proiect profesor Greta Predoi

Scoala cu clasele I-VIII Butea, comuna Butea, judeţul Iaşi


În parteneriatul nostru Comenius sunt implicaţi elevi şi profesori din 5 ţări având drept scop schimbul intercultural în concentrul comunităţilor aferente , sub sloganul „À la recherche d’une identité culturelle européenne au travers de nos peintres”.


În timpul derulării proiectului elevii vor învăţa să „picteze în stilul pictorului ……………. “( utilizand diverse procedee tehnice precum reproducerea, cromatismul , etc). Activităţile vor conduce la dezvoltarea gustului pentru artă şi a creativităţii acestora. Secvenţele de cercetare a vieţii tuturor pictorilor selectaţi în proiect , din cele 5 ţări partenere, vor avea ca rezultat dobândirea de informaţii despre artă, istorie, literatură şi geografie. Elevii vor avea posibilitatea de a-şi exercita abilităţile lor în materie de citit şi scris în limba franceză şi de comunicare folosind TIC. Profesorii, la rândul lor vor învăţa să folosească TIC ca un instrument de comunicare şi învăţare, vor dobândi noi competenţe lingvistice în contactele cu colegii din ţările partenere.


Activitatea din primul an se va concentra pe crearea unui site care va fi alimentat prin schimburi interactive rezultate în urma cercetării, producţiei şi documentaţiei aferente .
În al doilea an vom viza organizarea unei expoziţii de picturi cu tendinţe europene realizate de către elevii din cele 5 ţări. Aceasta va avea loc în ţară coordonatorului , Spania, şi va fi asociată cu vânzarea lucrărilor în beneficiul net al unei organizaţii umanitare non-profit din Albania.
Prin intermediul proiectului Comenius, vrem să relevăm şi să dezvoltăm identitatea noastră în conceptul european .


Dorim să oferim o şcoală prietenoasă copiilor participanţi , în care să-şi dezvolte creativitatea şi să poată învăţa jucându-se . Acest proiect doreşte ca elevul să-şi consolideze încrederea în sine şi să-şi formeze o imagine pozitivă despre sine.
Din punct de vedere educaţional, credem că descoperirea specificaţiilor altor culturi va deschide mintea şi sufletul către toleranţă şi respect faţă de ceilalţi.


Ne aşteptăm ca acest proiect să creeze un nou spaţiu de dialog între elevi , profesori , părinţi şi membri ai asociaţiilor locale (cercuri culturale, artistice şi istorice), care urmăresc, de asemenea dezvoltarea artistică şi culturală a regiunilor lor.


Şcolile partenere :

Spania – C.E.I.P. CERVANTES 650 elevi şi 50 cadre didactice

Belgia – Ecole Libre Subventionnée de Ochain-Clavier 110 elevi şi 10 cadre didactice

Vrije Basisschool Anzegem 313 elevi si 24 cadre didactice

Franţa – École primaire Marcel Pagnol 150 elevi şi 7 cadre didactice

Turcia – KARABUK FEVZI CAKMAK ILKOGRETIM OKULU 300 elevi şi 25 cadre didactice

România – Şcoala cu clasele I-VIII Butea 350 elevi şi 25 cadre didactice


Obiectivele proiectului:


Pentru elevi:

 Să-şi dezvolte abilităţile manuale şi creativitatea pictând în maniera celor 5 pictori aleşi .

 Să-şi dezvolte gustul şi sensibilitatea pentru artă , prin descoperirea lucrărilor artiştilor selectaţi şi prin cercetarea biografiilor lor, tendinţelor lor artistice, contextelor lor spaţio-temporale şi a tehnicilor folosite.

 Să-şi dezvolte abilităţile de citire şi scriere în limba proiectului şi în limbile ţărilor partenere .

 Să-şi dezvolte şi consolideze competenţe civice şi sociale .

 Să înveţe să lucreze în echipă .
Pentru profesori:

 Să se familiarizeze cu TIC ca un instrument de comunicare şi de învăţare pentru elevi.

 Să dezvolte noi competenţe de comunicare în limba proiectului şi în limbile ţărilor partenere .

 Să exploreze alte sisteme de educaţie şi alte practici de predare.

 Să înveţe să lucreze în echipă .
Rezultatele aşteptate:

 Prezentarea de către fiecare şcoală a biografiilor pictorilor aleşi .

 Colecţie de activităţi literare şi artistice .

 Abecedar multilingvistic de pictură şi ghid de conversaţie în limbile ţărilor partenere.

 Realizarea de picturi “ în maniera lui…. …” (pentru fiecare artist din ţările partenere).

 Albumul lucrărilor realizate de elevii celor 5 ţări partenere .

 Expoziţie de pictură în fiecare ţară parteneră .

 Site web al proiectului ( www.coloreurope.com).

 Expoziţie internaţională în Spania .


Implicarea partenerilor în proiect:

Sarcini/responsabilităţi ale partenerilor:

Spania: coordonare, organizarea expoziţiei internaţionale .

Belgia şi Turcia: crearea site-ului www.coloreurope.com .

Franţa şi Belgia francofonă : redactarea proiectului în limba franceză.

Belgia Flamandă : administrarea forumului proiectului.

Romănia : editarea abecedarului multilingvistic şi a ghidului de conversaţie .


Fiecare şcoală va face cunoscute pe web- situl proiectului ţara , şcoala şi pictorul naţional , activităţile realizate şi lucrările elevilor .De asemenea va organiza cel puţin o întâlnire de proiect pentru a asigura bunul mers al proiectului şi, în acelaşi timp pentru a prezenta specificităţi ale sistemului de învăţământ din ţările lor.


Vom organiza conferinţe video şi periodic, va fi consultat web-situl proiectului pentru a se verifica respectarea angajamentelor fiecărui partener .
Coordonatorul de proiect va colecta la fiecare întîlnire mapele cu materialele realizate de ţările partenere , rapoartele de la întâlnirile de proiect şi va elabora rapoartele intermediare şi final.


Durabilitatea proiectului

1. Transferul de expertiză trebuie să garanteze durabilitatea acestui proiect, prin consilierea şi participarea implicită a directorilor din şcolile limitrofe/ sau altele în diseminarea activităţilor / rezultatelor şi întocmirea altor proiecte Comenius .

2. Site web-ul proiectului trebuie aplicat ca un instrument comun de informare şi comunicare interactivă între instituţiile şi persoanele interesate de tema proiectului şi după ce proiectul va fi încheiat.

3. Abecedarul multilingvistic de pictură şi ghidul de conversaţie vor fi folosite drept auxiliare didactice, atăt de şcolile partenere cât şi de alte instituţii şcolare interesate.


Expertiză şi capacitate operaţională

Proiecte Comenius derulate

2006- 2007 Comenius 1.2 « Legendes et traditions sur le printemps »

Coordonator Şcoala cu clasele I-VIII Butea

Partener Istituto «E.Vitorini » Gela,Italia

2007-2009 EFTLV Comenius « Mythes et legendes sur les travaux agraires »

Coordonator Şcoala cu clase V-VIII Butea

Partener Istituto «Corinaldesi » Senigalia ,Italia