Proiect cu fonduri europene pentru cercetători, la UBB Cluj-Napoca

univ_bolyai_2008.jpgUniversitatea Babeş-Bolyai, prin Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Nano-Bio-Ştiinţe, a început implementarea proiectului “Program doctoral performant pentru formarea resursei umane înalt calificate în cercetarea ştiinţifică interdisciplinară”.

Proiectul, finanţat din fonduri structurale, vizează dezvoltarea unui program doctoral întemeiat pe o abordare interdisciplinară, mobilitate crescută transnaţională şi pe infrastructura de ultimă generaţie deţinută de Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Nano-Bio-Ştiinţe al UBB.

“Proiectul vine ca urmare a eforturilor universităţii de a se adapta la standardele de calitate şi competitivitate din învăţământul superior care se face în Uniunea Europeană. Iniţiativa este unică şi inovativă, fiind singurul proiect de acest tip desfăşurat în UBB. Ea urmăreşte realizarea unei curricule doctorale interdisciplinare, care să se bazeze pe metode experimentale avansate pentru studiul şi analiza biosistemelor, cu aplicaţii în medicina umană”, a explicat Andrei Kelemen, expert la Departamentului de Cercetare şi Management de Programe al UBB.


Proiectul este finanţat pentru o perioadă de 24 de luni prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa Prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. AGERPRES