Doctoranzi de la universităţile ”Valahia” din Târgovişte, ”1 decembrie ” Alba Iulia şi ”Ştefan cel Mare” din Suceava primesc sprijin financiar şi logistic pentru perfecţionare în cadrul unui proiect european, demarat la 1 iulie. Proiectul beneficiază de fonduri de 2,8 milioane de lei.

”Intitulat ‘Doctorat European de Calitate’ – EURODOC, proiectul oferă sprijin financiar, material şi logistic pentru perfecţionarea doctoranzilor, pentru a-şi îmbunătăţi abilităţile de comunicare şi de cercetare la nivel european. Beneficiarii proiectului sunt 55 de doctoranzi înmatriculaţi în anul 2014-2015 la cele trei universităţi, din care 15 de la Universitatea Valahia din Târgovişte din domeniile istorie şi inginerie”, se arată într-un comunicat al Universităţii ”Valahia” Târgovişte.

Pe parcursul celor şase luni de derulare a proiectului, doctoranzii vor beneficia de sprijin financiar sub forma unei burse individuale lunare de 1.800 lei; conferinţe şi sesiuni de formare în managementul cercetării ştiinţifice; mobilităţi internaţionale cu durată de o lună la instituţii din Uniunea Europeană; susţinerea financiară a participării fiecărui doctorand la cel puţin o conferinţă internaţională; vizite de studiu la universităţi din Uniunea Europeană; două conferinţe tematice axate pe egalitatea de gen şi de şanse (prima) şi dezvoltarea durabilă (a doua conferinţă); cărţi din edituri internaţionale cumpărate pentru a susţine activitatea de cercetare.

De asemenea, în cadrul proiectului, se va crea o comunitate virtuală a cercetătorilor prin achiziţionarea unei platforme adaptate de comunicare.

Proiectul EURODOC este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013 ”Investeşte în oameni!”. Valoarea totală a proiectului este de 2,8 milioane de lei din care asistenţa financiară nerambursabilă se ridică la 2,7 milioane de lei, iar termenul de finalizare este 31 decembrie 2015. AGERPRES