Proiect de 6,4 milioane euro pentru inserţia pe piaţa muncii a doctoranzilor şi cercetătorilor Universităţii Oradea

Universitatea din Oradea pregăteşte 115 doctoranzi şi cercetători post-doctorat pentru inserţia pe piaţa forţei de muncă, printr-un proiect cu fonduri europene în valoare de peste şase milioane de euro, derulat timp de 30 de luni.

Conferinţa de prezentare a proiectului, ce a avut loc marţi în Aula Magna, s-a adresat grupului ţintă al proiectului, având ca scop informarea acestuia cu privire la proiect, la metodologia de selecţie şi la metodologia de monitorizare a grupului ţintă, la programul antreprenorial destinat lor şi despre beneficiile participării la proiect.

Potrivit managerului de proiect, Adrian Hatos, proiectul vizează formarea antreprenorială a cercetătorilor doctoranzi şi post-doctorat de la Universitatea Oradea, în scopul finalizării cu succes a stagiilor lor doctorale şi inserţia lor pe piaţa muncii, inclusiv prin iniţiativă antreprenorială. .

În cadrul proiectului, grupul ţintă este alcătuit din 115 studenţi doctoranzi (80) şi cercetători post doctoranzi (35), în două serii a câte 12 luni. Prima serie de 58 de doctoranzi va fi selectată în luna septembrie, urmând ca după un an să fie selectaţi ceilalţi 57 de participanţi. Ei vor beneficia de burse de 300 de euro, respectiv 450 de euro, precum şi de formare antreprenorială prin cursuri de antreprenoriat, consiliere şi orientare în carieră, stagii de practică la colaboratori interni şi în străinătate. De asemenea, li se vor finanţa costurile publicării articolelor în reviste ISI.

Directorul AJOFM Bihor – singurul partener al Universităţii în acest proiect, Békési Csaba a declarat, pentru AGERPRES, că agenţia se va asigura de inserţia de calitate a doctoranzilor, respectiv a cercetătorilor post-doctorat ai Universităţii Oradea, implicaţi în acest proiect.

“Inserţia de calitate înseamnă că încurajăm inserţia lor pe piaţa forţei de muncă prin cultivarea spiritului antreprenorial. Ei vor participa la cursuri antreprenoriale şi îşi vor prezenta planurile de afaceri. În aceste comisii de validare a planurilor de afaceri vom fi şi noi prezenţi, ca entitate partener, respectiv vom organiza work-shop-uri cu angajatorii din judeţul Bihor, pentru o relaţionare directă între doctoranzi şi piaţa forţei de muncă şi pentru a vedea care sunt acele competenţe de care angajatorii au nevoie”, a precizat Békési.

Proiectul “SmartDoct – Programe de înaltă calitate pentru doctoranzii şi cercetătorii post-doctorat ai Universităţii din Oradea pentru creşterea relevanţei cercetării şi inovării în contextul economiei regionale” a început în luna iunie 2019 şi va dura până în decembrie 2021, având un buget total de 6,43 milioane de euro, din care finanţare de la UE de 5,47 milioane de euro, din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este creşterea numărului de absolvenţi de doctorat şi post-doctorat ai Universităţii din Oradea care îşi găsesc un loc de muncă sau iniţiază propria afacere, cu prioritate în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale de Competitivitate (SNC) şi domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naţionale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (SNCDI), urmare a accesului la programe de înaltă calitate, cu aplicaţii directe în economie, dezvoltate în parteneriat cu mediul de afaceri. AGERPRES