Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului este partener in proiectul „VIA-Vocatie, Interese, Autocunoastere si dezvoltare, drumul catre succesul profesional”, finantat din Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”, POSDRU/90/2.1/S/63742.

Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea premiselor pentru tranzitia elevilor si studentilor spre nivele superioare de educatie sau piata muncii, prin acces la informatie si activitati de orientare si consiliere. Durata proiectului estde 36 de luni, perioada de implementare fiind 1 iulie – 30 iunie 2013.

Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza:

– Furnizarea instrumentelor pentru cunoasterea si autocunoasterea elevilor si studentilor pentru o identificare corecta a optiunilor scolare si profesionale.

– Dezvoltarea si implementarea serviciilor de consiliere a elevilor si studentilor prin utilizarea unei metodologii moderne si a instrumentelor TIC in vederea unei corecte orientari scolare si profesionale, in vederea corelarii cat mai eficiente intre propriul profil psihologic vocational si aspiratii; corectarea optiunilor formulate eronat, reorientare prin consiliere.

– Cresterea accesului la informare a elevilor si studentilor in vederea cunoasterii unor informatii corecte si suficiente despre profesii si domenii profesionale, cunoasterea realitatilor economice precum si a riscurilor si avantajelor profesionale; dinamica obiectiva a rutelor scolare si profesionale; asigurarea materialelor necesare unei bune orientari privind cariera.

– Abilitarea elevilor/studentilor cu metode si tehnici/instrumente care sa le permita cautarea /obtinerea unui loc de munca.

Grupul tinta este alcatuit din 4800 elevi si studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant.

Rezultate asteptate:

– O baza de date la nivel national cuprinzand 500 de profesiograme;

– Un serviciu inovativ de consiliere si orientare bazat pe TIC;

– Sistem online de evaluare a profilelor psihologice vocationale ale elevilor / studentilor;

– Materiale relevante elaborate in sprijinul activitatii de consiliere si orientare profesionala;

– Un manual de furnizare a serviciilor de orientare si consiliere profesionala in sistemul national de invatamant;

– 48 de institutii selectate;

– 192 de persoane instruite din cadrul personalului din educatie;

– 4800 de pPersoane beneficiare ale serviciilor de consiliere in cariera (2400 elevi + 2400 studenti);

– 1440 de persoane beneficiare ale consilierii / orientarii care vor gasi un loc de munca dupa finalizarea studiilor;

– 2640 de persoane beneficiare ale consilierii/orientarii care vor continua studiile (estimare).

Se estimeaza ca ponderea elevilor/studentilor sprijiniti in tranzitia de la scoala la viata activa care vor obtine un loc de munca sau vor participa la cursuri ulteriore va fi de circa 85%. Mai multe amanunte se pot obtine pe pagina web http://www.via-consiliere.ro/home.html.