univ vasile goldis.jpgÎn urma publicării de către Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a volumului „Tudor Arghezi – Din duhul pământului”, Editura CIRRMI Universite de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, France şi „Vasile Goldiş” University Press, Arad, Colecţia de manuscrise a Centrului de Cercetare a Literaturii Argheziene, recent, Preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, a avut o întâlnire pe teme de cercetare în domeniul cultural, cu Doina Arghezi – director al Centrului de Cercetare a Literaturii Argheziene, conf. univ. dr. Ştefan Gencărău – Universite d’Aix-Marseille AMU, France, Centrul de Cercetare a Limbilor Romanice şi prof. Vasile Man – director al revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură”.

Cu acest prilej, s-au pus bazele unui amplu proiect de cercetare, în anul 2013, a manuscriselor argheziene păstrate la Centrul de Cercetare a Literaturii Argheziene din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Astfel, volumul următor, coordonat de conf. univ. dr. Ştefan Gencărău, va cuprinde manuscrise inedite ale lui Tudor Arghezi scrise în limba franceză, iar în revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură” (revistă acreditată de CNCS, categoria B, domeniul Filologie) se vor publica, trimestrial, studii rezultate din cercetarea manuscriselor argheziene.

Lansat, recent, volumul „Tudor Arghezi – Din duhul pământului” cuprinde manuscrise ale lui Tudor Arghezi care au fost îngropate în grădina Mărţişorului, în perioada când Tudor Arghezi era interzis politic, şi se referă la copilărie, tinereţea adolescentă şi Mânăstirea – după cum menţionează în carte Baruţu T. Arghezi. Acest volum va fi difuzat de către Institutul Limbii Române din Bucureşti la Universităţile din străinătate care au catedre de limba română, iar următorul volum, în limba franceză, va fi lansat, în luna mai 2013, în cadrul Zilelor Academice Arădene.