În perioada 19 februarie – 21 mai, la Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare” din localitatea ieşeană Dancu se desfăşoară Proiectul de educaţie financiară „Bani pentru viitor”. Acesta face parte dintr-un proiect mai amplu, „Trainerii responsabilităţii financiare”, iniţiat de
Fundaţia Noi Orizonturi în parteneriat cu BCR.

Prima etapă a Proiectului „Trainerii responsabilităţii financiare” a constat în formarea a 50 de traineri, care în prealabil au participat la un proces de selecţie, pentru aplicarea unui curriculum de educaţie financiară bazat pe metodologia educaţiei prin experienţă. Fiecare trainer a elaborat un proiect pentru dezvoltarea comportamentelor de responsabilitate financiară ale tinerilor şi familiilor acestora. Stagiul de formare s-a desfăşurat la Cluj-Napoca în perioada 4- 12 ianuarie 2013.

A doua etapă este reprezentată de aplicarea proiectului elaborat, la nivelul instituţiei respective. La activităţile „Proiectului Bani” pentru viitor participă 25 de elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a. Beneficiarii indirecţi ai Proiectului sunt 60 de elevi din clasele V-VIII şi 15 părinţi. Între 19. 02. 2013- 19. 03. 2013 elevii au participat la ateliere de lucru în cadrul cărora s-au familiarizat cu noţiunile financiare: buget personal, economisire, monitorizarea cheltuielilor, împrumuturile şi negocierea financiară. Activităţile practice desfăşurate în familie, de realizare a bugetului şi de monitorizare a cheltuielilor pe parcursul unei săptămâni şi al unei luni le-au dat posibilitatea elevilor să exerseze cele învăţate. În săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” (1-5 aprilie 2013) elevii au vizitat BCR Iaşi, sediul central având ocazia să cunoască direct compartimentele băncii, să afle de la consilierii financiari care sunt avantajele şi dezavantajele profesiilor din domeniul bancar şi să-şi îmbogăţească cunoştinţele despre responsabilitatea financiară. De asemenea, elevii au lucrat în echipă la elaborarea unei scenete despre economisire şi a unui buletin informativ pe care le vor prezenta beneficiarilor indirecţi. La finalul proiectului, elevii vor primi diplome de participare însoţite de o anexă cu principalele competenţe dezvoltate.