Proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” va fi lansat cu ocazia unei conferinţe care se va desfăşura în zilele de 28-29 mai la Sinaia.

Evenimentul va fi deschis de secretarul de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Andrei Kiraly şi de rectorul UPB Ecaterina Andronescu.

În prima zi, conferinţa se va desfăşura în sesiune plenară dedicată prezentării generale a proiectului şi a componentelor acestuia, expunându-se totodată beneficiile concrete ale programelor de conversie profesională şi evoluţia acestora şi a conceptului de formare continuă. De asemenea, vor fi abordate subiecte legate de rolul mereu în schimbare al profesorilor în era „nativilor digitali” şi de modul în care societatea aflată în era tehnologiei informaţiei îşi pune amprenta pe exigenţele în materie de formare continuă a profesorilor.

În partea a doua a primei zile vor avea loc sesiuni de lucru care vor aborda subiecte legate de implementarea programelor universitare de formare prin tehnologia educaţiei la distanţă şi reperele curriculare ale acestora. La conferinţă vor participa membrii echipei de management al proiectului şi membrii echipelor de implementare a proiectului din cadrul universităţilor şi instituţiilor partenere (atât din ţară cât şi din străinătate), reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, ai inspectoratelor şcolare judeţene (în mod special inspectorii de formare continuă şi perfecţionare din cadrul acestora), cât şi beneficiari sau participanţi în proiect.


Proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” este selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) şi este co-finanţat din Fondul Social European. Principalul obiectiv al proiectului îl constituie formarea a 1.000 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, prin programe de studiu de conversie profesională de nivel postuniversitar, cu durata de până la 4 semestre, realizate în format adaptat educaţiei la distanţă, menite să acorde acestora o şansă în plus în parcursul profesional, conferindu-le studiile necesare pentru a preda o nouă specializare.


Programele de studiu au fost dezvoltate în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural, proiect implementat în perioada 2003-2009 de către Ministerul Educaţiei, cu finanţarea Băncii Mondiale şi a Guvernului României. Activităţile din cadrul proiectului au demarat la 1 ianuarie 2010, acesta derulându-se pe o perioadă de 3 ani şi fiind implementat de MECTS prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă. AGERPRES