Proiect de parteneriat Leonardo da Vinci, câştigat de Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu” Constanţa

madgearu_cta_proiect1.jpgLiceul Tehnologic “Virgil Madgearu” Constanţa a câştigat un proiect de parteneriat Leonardo da Vinci, cu un grant de 25.000 de euro, acordat de Comisia Europeană, care se va derula în perioada 2012-2014. Ţările partenere în proiect sunt: România, Turcia, Bulgaria, Ungaria, Italia, Lituania, Croaţia, Polonia, Grecia.

Titlul proiectului este: “Right career choice for a happy tomorrow” şi are următoarele obiective: realizarea unor studii privind orientarea profesională la nivel european, care să permită viitoare colaborări; analiza practicilor/statisticilor privind orientarea profesională în diferite ţări europene; determinarea nivelului disponibilitătii elevilor pentru domeniul profesional; identificarea aşteptărilor elevilor care sunt nemulţumiţi de alegerea făcută; motivarea elevilor şi profesorilor pentru învăţarea unei limbi străine şi cooperare interculturală.

În perioada 03-07.07.2013, s-a desfăşurat la Osijek şi Dakovo – Croaţia, a treia întâlnire din cadrul proiectului. Obiectivele întâlnirii au fost:

– cunoaşterea elevilor care au format delegaţiile prin participarea la activităţi comune de vizitare a şcolii partenere din Dakovo şi prezentarea unor dansuri populare specifice în scopul realizării schimburilor interculturale la Osijek,

– prezentarea rezultatelor aplicării chestionarelor de fiecare ţară parteneră,

– discuţii privind derularea proiectului,

– discuţii privind realizarea site-ului proiectului,

– vizite la diferite instituţii de formare a forţei de muncă şi care sprijină intreprinzătorii pentru realizarea proiectelor europene BIOS din Osijek;

– vizitarea şcolii Obrtnicka skola Antuna Horvata u Djakovu, a serei şi a plantaţiei şcolii;

– vizitarea hergheliei de cai lipiţani de la Dakovo şi Ivandvor

– planificarea următoarei întâlniri.

Echipa României a avut următoarea componenţă: elevi: Vizireanu Andreea Cătălina, Bechea Stefan Cătălin, Muzichear Adelina Verginia, Oprean Ionica-Elena, Stan Maria Mădălina, Şocarici Alexandra Emanuela, Turcu Simona Elena, prof.însoţitor: Bucur Viorica – coordonator proiect.

Obiectivele stabilite au fost atinse în totalitate, impresiile elevilor fiind unele de natură să-i motiveze în învăţarea limbilor străine, pentru a putea stabili relaţii cu persoane din spaţiul european. Elevii au purtat discuţii cu elevii delegaţiilor partenere privind meseriile pe care le studiază şi pentru care se formează. A fost stabilită următoarea vizită în Ungaria pentru ultima săptămână din luna octombrie 2013.