Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), în parteneriat cu alte trei instituţii academice din ţară, derulează un proiect european vizând inserţia pe piaţa muncii, în valoare totală de peste 1,2 milioane de euro, a anunţat purtătorul de cuvânt al USV, Codrut Şerban.

Proiectul ”Inserţia pe piaţa muncii – vectorul învăţământului terţiar” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Educaţie şi competenţe” şi va fi implementat în parteneriat cu Universitatea din Piteşti, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în perioada februarie 2019 – august 2021.

Din valoarea totală a proiectului, de 5.913.896,21 lei (aproximativ 1,2 milioane euro), contribuţia Fondului Social European este de 5.026.811,79 lei de la bugetul naţional au fost alocaţi 768.806,21 lei, iar contribuţia partenerilor este de 118.278,01 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă diversificarea şi îmbunătăţirea ofertei şi programelor educaţionale din patru centre de învăţământ superior acreditate, reprezentative pentru trei regiuni de dezvoltare, în vederea intensificării procesului de integrare a cursanţilor şi studenţilor în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar, în corelaţie cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.

Beneficiarii proiectului vor fi patru sute de persoane, dintre care 300 de studenţi, 40 de cursanţi şi 60 de cadre didactice.

Rezultatele proiectului au în vedere, printre altele, realizarea unei campanii de informare cu privire la oferta educaţională specifică învăţământului terţiar non-universitar, desfăşurată în zece comunităţi cu populaţie vulnerabilă, cu accent pe populaţia romă; încheierea a 80 de parteneriate cu parteneri sociali din medii publice şi private, potenţiali angajatori; realizarea a 16 workshop-uri „şcoala motivaţională”; acordarea a 40 de burse pentru cursanţi înmatriculaţi în primul an într-un program de studii în cadrul învăţământului terţiar înfiinţat prin proiect; realizarea unui program post-universitar de formare/specializare/perfecţionare pentru 15 membri ai personalului didactic din învăţământul terţiar non-universitar, dintre care 90% certificaţi; realizarea a şase oferte educaţionale/cursuri complementare învăţământului terţiar universitar, dezvoltate şi furnizate pentru 300 de studenţi din ultimul an de studii de licenţă/masterat; realizarea a trei studii de inserţie profesională a absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar, în trei centre universitare acreditate; stagii de practică pentru minimum 200 de studenţi, 40 de cursanţi şi 60 membri ai personalului didactic universitar. AGERPRES