profesori_invatand.jpgMinisterul Educatiei, Cercetarii si Inovarii prin Centrul National de Formare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar (CNFP) a anuntat pe 9 ianuarie lansarea proiectului „Restructurarea sistemului de formare continua a personalului din invatamantul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile”.

Proiectul, care se va finaliza pe 31 octombrie 2011, este o parte a Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane si are un buget de 3,4 milioane de euro, fiind cofinantat din Fondul Social European.

„Proiectul propus de CNFP determina dezvoltarea capitalului uman prin profesionalizarea si dezvoltarea carierei didactice. Formarea si dezvoltarea ansamblului de competente care permit asumarea si realizarea de sarcini profesionale specifice, la un nivel corespunzator de performanta, elaborarea standardelor ocupationale si de formare continua legitimeaza profesia didactica si determina profesionalizarea carierei didactice”, se arata in comunicat.

De asemenea, programul creeaza premisele pentru evaluarea performantelor individuale in vederea salarizarii diferentiate a cadrelor didactice din sistemul de invatamant preuniversitar. Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea unui sistem flexibil de formare continua a resurselor umane din invatamantul preuniversitar care sa permita specializarea reala si eficienta a profesiilor/functiilor didactice, prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile, in concordanta cu standardele nationale si europene.

Obiectivele specifice care isi propun sa raspunda nevoilor si asteptarilor grupului tinta si sa remedieze disfunctionalitatile sistemului sunt restructurarea sistemului de formare continua prin adaptarea cadrului legislativ la contextul actual care ofera posibilitatea de dezvoltare a carierei didactice cu recunoasterea competentelor dobandite prin alte forme de perfectionare anterioare si permite elaborarea standardelor ocupationale si de formare continua pentru functiile didactice nou aparute, dezvoltarea metodologica privind generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile (CPT) pe tot parcursul carierei didactice care determina exprimarea clara a diferentelor de profil profesional specific definitivatului si gradelor didactice, astfel incat exigentele exprimate prin programe de formare continua, numar de credite profesionale transferabile alocate sa fie vizibil evolutive si contribuie la realizarea unui sistem unitar de formare continua bazat pe CPT, care va permite vizualizarea stadiului individual al carierei si previzionarea parcursului profesional dezirabil pentru fiecare categorie de personal didactic.

Un alt rol al proiectului se refera la instituirea mecanismelor reglatorii privind dinamica profesiilor didactice prin flexibilizarea rutelor de conversie si perfectionare in cariera care va creste autonomia in dezvoltarea personala a cadrului didactic in functie de necesitatile personale si profesionale ale fiecaruia si va facilita elaborarea unui set de rute flexibile pentru conversie si perfectionare. Grupul tinta vizat in prezentul proiect este constituit din personalul didactic de toate specialitatile din invatamantul preuniversitar.