Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV) implementează cu fonduri norvegiene în valoare de peste 1,2 milioane de euro un proiect destinat copiilor şi tinerilor cu nevoi speciale sau aflaţi în situaţii de risc, pentru scăderea abandonului şcolar şi creşterea gradului de incluziune socială, a anunţat purtătorul de cuvânt al instituţiei academice, Codruţ Şerban.

Potrivit sursei citate, USV, în calitate de promotor de proiect, a deschis oficial, împreună cu partenerii săi, respectiv Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională din Suceava şi Asociaţia pentru Sprijin în Dezvoltarea Economiei Sociale – Incluziune, Responsabilitate Cooperatistă, Antreprenoriat Social (IRCAS) din Tulcea, proiectul „Copii şi tineri integraţi pentru o lume mai bună” din cadrul apelului ”Educaţie inclusivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc”.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.212.665 euro‚ oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Obiectivul general al proiectului este abordarea integrată şi inovativă a unui grup ţintă format din copii şi tineri cu cerinţe educaţionale speciale, copii şi tineri cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cadre didactice şi părinţi/tutori ai copiilor aflaţi în situaţie de risc, profesionişti/voluntari din sfera serviciilor sociale, copii/tineri şi părinţii/tutorii lor care interacţionează cu copiii şi tinerii din grupul ţintă principal, în vederea creşterii gradului de incluziune socială a copiilor din trei regiuni de dezvoltare din România.

Obiectivele specifice includ promovarea participării active la procesul de învăţământ a 80 de copii cu cerinţe educaţionale speciale, respectiv a 750 de copii cu risc de abandon şcolar, pentru consolidarea unui sistem de educaţie incluzivă şi dezvoltarea resurselor umane din cadrul comunităţilor din mediul rural, a celor marginalizate sau izolate, pe întreg parcursul proiectului, de 36 luni.

Totodată, se urmăreşte promovarea educaţiei echitabile şi incluzive în rândul a 150 de copii şi tineri, respectiv 50 de părinţi/ tutori ai acestora, care interacţionează cu copiii şi tinerii din grupul ţintă principal, în vederea punerii la lucru a principiului desegregării, pe întreaga durată a proiectului, dar şi dezvoltarea competenţelor necesare a 211 de membri ai personalului din educaţie, a 268 părinţi/ tutori şi membri ai familiilor copiilor din grupurile ţintă principale şi a 10 profesionişti/ voluntari din sfera serviciilor sociale, în vederea facilitării accesului copiilor în situaţii de risc la o educaţie de calitate, echitabilă şi incluzivă, în raport cu nevoile fiecăruia.

Proiectul are în vedere implicarea unor unităţi şcolare din judeţele Suceava, Harghita, Botoşani şi Tulcea. Potrivit USV Suceava, şcolile au fost alese în urma unei analize a situaţiei actuale, astfel încât acţiunile propuse prin implementarea proiectului să răspundă în modul cel mai coerent indicatorilor şi obiectivelor propuse de apel şi de ghidul aplicantului, precum şi nevoilor reale identificate în unităţile de învăţământ. AGERPRES