Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad a derulat timp de jumătate de an, în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad, un proiect educaţional de prevenire a violenţei între elevi, cu mesajul adresat direct copiilor şi tinerilor din mediul şcolar, intitulat sugestiv „Stop violenţei!”, informează Erica Stark, director general al DGASPC Arad.

Potrivit sursei citate, cercetările efectuate de către Poliţia de Proximitate, Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul IPJ Arad, Centrul Multifuncţional de Consiliere şi Educaţie, Serviciul de Evaluare şi Consiliere în situaţii de Abuz, Neglijare şi Violenţă Domestică şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad – parteneri în cadrul proiectului – au evidenţiat într-un clasament al agresiunilor întâlnite în mediul şcolar faptul că cea mai mare frecvenţă o au cele legate de relaţia elev – elev, reprezentate în special prin violenţa verbală, dar şi fizică, urmate de manifestările violente ale unor persoane din afara şcolii faţă de elevi.

„Scopul proiectului a fost acela de identificare a problemelor cu care se confruntă elevii, precum şi găsirea unor mijloace adecvate de soluţionare a acestora. Au fost planificate şi prezentate teme cu caracter educativ-preventiv referitoare la siguranţa personală şi la consecinţele săvârşirii de infracţiuni, în special a celor cu violenţă. S-au analizat cazuri concrete cu victime şi autori din rândul elevilor şi s-a vorbit deschis despre implicarea directă a elevilor în prevenirea fenomenului violenţei”, a declarat Erika Stark.
Statisticile atrag atenţia că, deşi, poate părea firesc ca actele de violenţă în şcoli să fie în număr mare în rândul băieţilor, violenţa promovată de fete în şcoală este în creştere rapidă. „Violenţa în şcoli este de obicei orientată şi către elevii din clasele gimnaziale, dar mai ales din cele de liceu. Profesorii sunt de asemenea victime ale violenţelor şcolare. Din cauza acestei stări de tensiune, calitatea învăţământului este din ce în ce mai afectată. Educaţia inadecvată poate duce la delincvenţă, comportament antisocial şi acte criminale. Aceste trei efecte secundare duc şi la violenţa fizică. Tocmai astfel de proiecte vin să susţină, prin participarea specialiştilor noştri, implicarea directă a elevilor în combaterea comportamentului antisocial la orele de curs şi identificarea de soluţii de prevenire a violenţei împreună cu dascălii lor”, a spus directorul general al DGASPC Arad.

Principalele activităţi ale proiectului, derulate pe parcursul a patru săptămâni, au constat în organizarea a nu mai puţin de şapte dezbateri, workshopuri sau concursuri de proiecte, la care au participat peste 100 de elevi din cadrul şcolii, numărul total de participanţi compus din elevi, părinţi şi cadre didactice fiind în număr de 400.

În prezent, Centrul Multifuncţional de Consiliere şi Educaţie împreună cu poliţiştii din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii a IPJ Arad, derulează o campanie de informare privind importanţa prevenirii acţiunilor antisociale, dar şi a promovării comportamentelor adecvate în societate, eveniment ce face parte din Campania naţională de prevenire a delincvenţei juvenile din cadrul proiectului „Copilărie fără delincvenţă”, în campanie fiind incluşi elevii din claselor V-VIII de la Şcoala Gimnazială „Adam Nicolae” din cartierul arădean Sânicolaul Mic.
„Sigur, violenţa în şcoli nu poate scădea instantaneu, de la o zi la alta. Însă, în urma derulării proiectului, am constatat o participare tot mai numeroasă a elevilor la activităţile pe care le-am derulat, fapt ce ne face să credem că aceştia au înţeles importanţa unui comportament civilizat în şcoală, faptul că este mai bine să renunţe la violenţă”, a conchis Erika Stark, director general al DGASPC Arad. AGERPRES