„Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă” este titlul proiectului care s-a lansat vineri, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila.
Proiectul este finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane, iar ISJ Brăila este coordonator al programului pe Regiunea de sud-est şi partener al ARACIP, iniţiatorul proiectului.

Potrivit managerului de proiect din partea ISJ Brăila, Victoria Negulescu, în urma derulării acestui proiect, 1.000 de unităţi din învăţământul preuniversitar, publice şi private, vor fi evaluate, reacreditate şi le va fi atestat nivelul de calitate pe baza indicatorilor de performanţă.

‘Va fi publicat un raport privind starea calităţii sistemului de învăţământ preuniversitar, precum şi un studiu naţional privind stadiul dezvoltării culturii calităţii în educaţie’, a declarat Victoria Negulescu. Obiectivul proiectului este creşterea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar de a furniza educaţie de calitate prin implementarea standardelor de referinţă. AGERPRES