universitatea-din-suceava.jpgUniversitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava a finalizat proiectul ”Dezvoltarea unei platforme informatice de tip E-educaţie care va susţine electronic procesul educaţional din instituţie, a declarat presei, miercuri, prorectorul Ştefan Purici. Conform acestuia, proiectul este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, Valoarea totală a proiectului iniţiat în decembrie 2011 este de 5.163.290 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 4.102.231 lei.

Obiectivul proiectului l-a reprezentat dezvoltarea unui portal e-learning de învăţare în cadrul Universităţii, care să asigure, pe de o parte, flexibilitatea administrării electronice a procesului educaţional prin facilităţi de administrare specifice învăţământului superior şi, pe de altă parte, să conducă la eficientizarea procesului de învăţare, prin punerea la dispoziţia studenţilor şi profesorilor a unor module de studiu şi evaluare la distanţă. Portalul e-learning permite celor implicaţi în activitatea academică, studenţi şi cadre didactice, accesul la cursuri electronice online şi offline, la cel mai înalt nivel tehnologic.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost acoperirea nevoilor de informare, educare, evaluare şi management ale comunităţii academice; realizarea portalului e-learning pentru administrare de conţinut educaţional şi management al activităţii universitare în procesul de învăţământ; proiectarea şi popularea bazelor de date aferente serviciilor specializate pentru utilizatorii portalului; crearea unui sistem de management al instruirii, precum şi a unui sistem de management al conţinutului educaţional şi al documentelor vehiculate în cadrul portalului e-learning; sprijinirea procesului de învăţământ din cadrul USV pentru ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat prin facilitarea accesului la cunoştinţe şi la tehnologii de învăţare şi comunicare între profesori şi studenţi; creşterea performanţelor de învăţare prin tehnicile e-learning şi prin utilizarea de materiale interactive de instruire; asigurarea suportului hardware şi conectivităţii cu restul componentelor sistemului informatic de comunicare al instituţiei şi transferarea de date între diverse structuri educaţionale de informare.

Beneficiarul principal al investiţiei este USV, beneficiari direcţi fiind cadrele didactice şi studenţii. Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt personalul administrativ şi auxiliar al USV, studenţii şi cadrele didactice ale altor universităţi; mediul public şi privat ce va angaja absolvenţi bine pregătiţi; comunitatea locală prin creşterea calităţii educaţiei în regiune şi a nivelului de instruire şi educaţie a absolvenţilor.

În urma implementării acestui proiect, USV beneficiază de o infrastructură de date modernă, bazată pe o nouă generaţie de servere, echipamente de stocare şi de reţea, ce oferă niveluri superioare de performanţă, eficienţă şi flexibilitate. Printre beneficiile imediate ale implementării proiectului se numără reducerea investiţiilor în echipamente hardware dedicate şi scăderea costurilor de exploatare, diminuarea costurilor aferente consumului de energie, diminuarea efortului de monitorizare şi administrare a infrastructurii, scăderea timpilor de nefuncţionare şi îmbunătăţirea gradului de recuperare a datelor în caz de defecţiuni.

Prin finalizarea implementării proiectului au fost create premisele creşterii performanţelor de învăţare prin tehnici e-learning moderne în cadrul USV. AGERPRES