Profesorii de fizică sunt încurajaţi să predea această materie de către Ministerul Educaţiei prin metoda investigaţiei, folosită în cadrul proiectului ”Fizica Altfel”. „Ministerul Educaţiei a adresat profesorilor de fizică din România o scrisoare metodică prin care aceştia sunt încurajaţi să predea fizica prin metoda investigaţiei. În vederea promovării unui demers didactic modern, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pune la dispoziţia profesorilor care predau fizică şi a tuturor persoanelor interesate o nouă abordare, dezvoltată în ultimii 5 ani în cadrul programului ‘Fizica Altfel’, derulat de Centrul de Evaluare şi Analize Educaţionale şi Societatea Română de Fizică”, se arată într-un comunicat transmis presei.

Ideea de bază a programului este conceptul de învăţare prin investigaţie de tip inductiv. „Un elev învaţă prin investigaţie atunci când se află în faţa unei probleme, când studiază cu atenţie datele şi relaţiile cauzale, reuşind să găsească cea mai bună soluţie, rolul profesorului fiind de facilitator al cunoaşterii şi de partener al elevilor în învăţare”, menţionează sursa citată. Până în prezent, 1.500 de profesori au fost pregătiţi în cadrul programului ”Fizica Altfel”.

Profesorii de fizică vor putea accesa şi de pe site-ul Ministerului Educaţiei referinţe bibliografice, o arhivă conţinând exemple de derulare a lecţiilor de fizică pentru toţi anii de studiu şi un document conţinând resursele web. „Învăţarea prin metoda investigaţiei reprezintă un set de practici educaţionale care promovează un proces de învăţare ghidat de întrebări şi este utilizată frecvent în ţările europene cu sisteme de educaţie performante. Introducerea acesteia, alături de alte măsuri, a condus în ultimii 15 ani la creşteri semnificative ale punctajelor la testele PISA şi TIMSS pentru ţări ca Germania sau Polonia. Această abordare are numeroase avantaje: stimulează curiozitatea elevilor, asigură exersarea gândirii critice şi a capacităţii de reflecţie, cultivă autonomia în învăţare etc”, afirmă sursa citată. AGERPRES