Universitatea Maritimă din Constanța a câștigat recent un proiect complex finanțat în cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare – PN III, programul Dezvoltarea Sistemului Național de Cercetare-Dezvoltare, subprogramul Performanță Instituțională. Proiectul Holistica impactului surselor regenerabile de energie asupra mediului și climei – HORESEC – contract nr. PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0404/31PCCDI/2018 beneficiază de o finanțare de 5.287.500 lei și are o durată de 33 de luni.

În calitate de beneficiar, Universitatea Maritimă din Constanța va coordona un consorțiu care reunește parteneri din 5 regiuni de dezvoltare: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Universitatea Politehnică din București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie Electrică București și Institutul de Geografie al Academiei Române.

Proiectul își propune să identifice mijloacele optime pentru minimizarea costurilor și maximizarea eficienței utilizării surselor regenerabile în producția de energie. Concret, echipa multidisciplinară de implementare a proiectului va propune soluții testate pe o instalație pilot pentru adaptarea sistemului energetic la dinamica creșterii energiei regenerabile în producția totală de energie, inclusiv prin soluții de stocare pe termen lung.

Pentru atingerea obiectivului general al proiectului va fi necesară parcurgerea a 5 etape distincte:

  1. Cunoașterea influenței creșterii ponderii surselor regenerabile de energie asupra evoluției mediului și climei;
  2. Adaptarea surselor de producere a energiei fotovoltaice și eoliene la dinamica creșterii energiei regenerabile în producția totală de energie;
  3. Analiza dinamicii raportului dintre energia termică și electrică produsă din biomasă;
  4. Anticiparea evoluției soluțiilor de stocare pe termen lung pentru o energie sustenabilă din punct de vedere ecologic;
  5. Verificarea, pe baza unei instalații pilot, a transformărilor sistemului energetic prin maximizarea producției de energie din surse regenerabile.

Proiectul HORESEC susține așadar specializarea inteligentă în domeniul energiei, prin analiza holistică a impactului surselor de energie asupra schimbărilor climatice, contribuind la evoluția cunoașterii pentru o dezvoltare durabilă a României. În urma validării rezultatelor experimentale, proiectul va propune soluții pentru creșterea gradului de alimentare cu energie verde a orașului Constanța.