Proiect lansat de Universitatea Babeş-Bolyai Cluj în scopul creşterii calităţii formării competenţelor profesionale

univ_bolyai_2008.jpgUniversitatea Babeş-Bolyai a lansat, luni, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, proiectul intitulat ”Întărirea învăţământului superior orientat spre competenţe”, care se va derula tip de trei ani, cu o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de peste 8.770.000 de lei, din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Potrivit unui comunicat al UBB, transmis, luni, AGERPRES, obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii formării competenţelor profesionale într-o concepţie europeană, prin întărirea răspunderii profesorilor universitari, a personalului cu funcţii manageriale şi a studenţilor. Totodată, proiectul va contribui la întărirea procesului de învăţare continuă.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără întărirea concepţiei europene privind formarea profesională a studenţilor în sistem universitar, adecvarea criteriilor, standardelor şi indicatorilor de evaluare a procesului didactic la învăţământul orientat spre competenţe, întărirea răspunderii sociale a instituţiilor de învăţământ universitar pentru calitatea profesioniştilor formaţi în universitate, precum şi a principiilor evaluării participative a calităţii formării profesionale.


Grupul ţintă pentru programele de formare va fi alcătuit, în cei trei ani de desfăşurare a proiectului, din 700 de persoane. În primul an, desfăşurarea acestuia va antrena un număr de 100 de profesori, 100 de studenţi şi 60 de angajaţi cu funcţii manageriale, iar în următorii doi ani numărul participanţilor va creşte. Ei vor reprezenta, în mod egal, cele două universităţi partenere. În cadrul instituţiei clujene de învăţământ superior, proiectul va beneficia de sprijin şi consiliere în implementare din partea echipei Oficiului de Accesare a Fondurilor Europene, structură care are ca misiune asigurarea măririi continue a accesului UBB la fonduri europene, identificarea şi analiza oportunităţilor de accesare a fondurilor Uniunii Europene, dar şi acordarea de asistenţă la elaborarea şi gestionarea proiectelor. AGERPRES