gradinita.jpgMinisterul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, in parteneriat cu Fundatia RUHAMA, implementeaza in scoli pe parcursul anului 2009 proiectul „Toti la gradinita, toti in clasa I”, proiect pentru cresterea accesului la educatie si a nivelului educational al copiilor din comunitati, a declarat managerul de program, Gheorghe Sarau.

Potrivit acestuia, obiectivul general al proiectului este prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii in randul copiilor din 420 de comunitati dezavantajate, cate 10 regiuni din fiecare judet, cu pondere ridicata de romi, cu precadere in localitatile rurale si urbane mici, prin implementarea de alternative educationale pentru prescolari si parintii acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: cresterea accesului la educatie prescolara si scolara pentru 22.400 de copii din comunitati defavorizate si 15.000 de parinti, in special romi, prin participarea la programe de educatie de tipul „Gradinita estivala”, „Scoala dupa scoala”, „Scoala parintilor”, analiza consecintelor implementarii de forme flexibile de educatie pentru copiii din grupul-tinta si parintii acestora, prin realizarea unui studiu sistematic al rezultatelor obtinute. Vor mai participa la proiect 2.100 de persoane, personal de specialitate format si implicat in implementarea programelor alternative „Gradinita estivala”, „Scoala dupa scoala” si „Scoala parintilor” si 420 de reprezentanti ai comunitatilor defavorizate, promotori comunitari, instruiti si activati pentru procesul de dezvoltare comunitara.

Potrivit managerului de program, vor fi realizate un kit educational de pregatire prescolara „De aici… in clasa I”, continand caietul-manual pentru 23 de zile de pregatire prescolara si materialele didactice aferente si ghidul educatorului „Gradinitei Estivale”, un studiu sociologic asupra rezultatelor obtinute prin implementarea de programe flexibile de educatie pentru copiii si parintii acestora, util si pentru fundamentarea unor noi politici educationale in domeniu, doua propuneri legislative pentru implementarea politicilor educationale fundamentate.

De asemenea, se doreste cresterea cu 10% a procentului de copii cu varsta de scolarizare, inscrisi in clasa I, proveniti din cele 420 de comunitati dezavantajate. Proiectul va avea ca finalitate si reducerea cu 75% a ratei de abandon scolar in clasa I in randul elevilor proveniti din cele 420 de comunitati dezavantajate si cresterea cu 20% a contingentului de elevi de clasa I proveniti din comunitatile defavorizate mentinuti in sistemul de educatie. Se urmareste, totodata, cresterea cu 40% a gradului de pregatire prescolara a copiilor proveniti din comunitatile defavorizate in vederea integrarii scolare si constituirea Retelei Nationale a Cadrelor Didactice pentru Educatie Incluziva, ca retea profesionala, precum si platforma pentru instruire specifica.