clasai_mare.jpgCopiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august, inclusiv, se pot înscrie în clasa pregătitoare, potrivit proiectului de metodologie privind înscrierea la clasa pregătitoare şi clasa I propus dezbaterii publice sămbătă de către MEN. Totodată, se pot înscrie în clasa pregătitoare la solicitarea părinţilor copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. „Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal”, se precizează în proiectul de metodologie.

În clasa I vor intra direct copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august, inclusiv. Ei pot fi înscrişi, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs anterior clasa pregătitoare. De asemenea, pot fi înscrişi în clasa I, la solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.

Proiectul de metodologie prevede că părintele poate opta pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie – în această situaţie copilul este automat înscris sau pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie – în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi specifice de departajare.

MEN arată că părintele poate solicita ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care a făcut opţiunea.
Înscrierile se vor face la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului iar cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, accesând căsuţa de pe prima pagină a MEN intitulată Înscriere în învăţământul primar. Formularul va fi disponibil online din data de 2 aprilie.
În cazul completării online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învăţământ la care doreşte înscrierea copilului, pentru validarea cererii.
Pentru a înscrie copilul, părintele trebuie să completeze o cerere-tip de înscriere, să aibă copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal, certificatul de naştere al copilului, documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul). AGERPRES