elevi profesor.jpgFundaţia Centrul Educaţia 2000 + a lansat luni proiectul „Dezvoltarea şcolară şi eficienţă educaţională – Un nou context, noi provocări” care îşi propune să consolideze capacitatea şcolilor de a oferi o educaţiei de calitatea, concretizată în rezultate şcolare mai bune (o rată mai mare de promovabilitate, rezultate superioare la examene), dar şi o mai bună integrare socială şi pe piaţa muncii.

Proiectul este implementat de Centrul Educaţia 2000 + cu sprijinul Fundaţiei Româno-Americane în 24 de unităţi de învăţământ (şcoli şi licee) din cele 8 regiuni de dezvoltare din România.

„Prin acest proiect ne propunem ca în colaborare cu şcolile partenere să facilităm indentificarea unor soluţii practice şi realiste într-un context în continuă schimbare pentru eficientizarea şi accelerarea proceselor de dezvoltare instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Şcoala este acea instituţie care se dezvoltă permanent şi construieşte parteneriate funcţionale pentru a-şi spori capacitatea de a avea o ofertă educaţională adaptată nevoilor reale ale elevilor şi ale societăţii”, a declarat preşedintele Centrului Educaţiei 2000 +, Monica Dvorski.
Proiectul are ca obiective consolidarea capacităţii manageriale a şcolilor implicate de a dezvolta planuri de dezvoltare instituţională care să corespundă nevoilor elevilor şi comunităţii locale, stimularea procesului de dezvoltare a resurselor umane la nivelul şcolii, consolidarea capacităţii şcolii de a elabora, implementa, monitoriza şi evalua procesul de dezvoltare şcolară pe termen lung pentru crearea unui mediu de învăţare stimulativ pentru toţi elevii, unde curriculumul şi tehnicile de instruire susţin învăţarea.
În cadrul proiectului lansat luni se va pilota şi revizui ghidul consiliului de administraţie în conformitate cu legislaţia în vigoare, se va elabora, acredita şi implementa un program de formare coerent pentru membrii consiliilor de administraţia ale unităţilor de învăţământ.
Beneficiarii direcţi sunt cele 24 de unităţi şcolare, 48 de manageri şcolari, 216 membri ai consiliilor de administraţie ale şcolilor selectate şi aproximativ 1.200 de profesori. AGERPRES