lucaciu ovidiu.jpgUn număr de 1.600 de elevi din judeţele Iaşi şi Cluj incluşi în proiectul „Împreună vom reuşi!”, lansat marţi la Iaşi, vor fi beneficiarii unor burse, pentru ca astfel să nu mai abandoneze şcoala. Managerul proiectului, Cristian Ovidiu Lucaci, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că îşi propune creşterea frecvenţei şi menţinerea într-un sistem de educaţie atractiv şi de calitate a elevilor din învăţământul primar şi gimnazial, expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii.
Conform acestuia, beneficiarii, 1.600 de elevi din judeţele Iaşi şi Cluj, vor primi câte o bursă lunară în valoare de 150 de lei, precum şi câte o masă de prânz.

De asemenea, în cadrul proiectului vor fi implementate activităţi remediale, de consiliere şi orientare, pentru dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere. Manuela Vlase, de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, a arătat că deşi în judeţ rata abandonului şcolar este de 0,29%, în ultimii ani s-a constatat o uşoară creştere a acesteia.

„Motivele sunt cele economice. Sunt copii care au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, alţii sunt copii care întâmpină dificultăţi de învăţare. În anul şcolar 2009-2010 un număr de 829 de elevi au abandonat şcoala. Considerăm că trebuie să acţionăm la nivelul şcolii, prin intervenţii educaţionale ţintite, adaptate fiecărui elev, dar şi părinţilor”, a spus Manuela Vlase.

Proiectul „Împreună vom reuşi!” este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2 – „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”. Proiectul se derulează în perioada august 2010-iulie 2013, în parteneriat cu Fundaţia Copii fericiţi din Cluj şi Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională din Iaşi. AGERPRES