Universitatea de Medicină şi Farmacie ‘Grigore T. Popa’ Iaşi a lansat joi proiectul ‘Studii post-doctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate’ prin care 40 de cercetători post-doctorali vor fi sprijiniţi în activitatea de cercetare transdisciplinară şi multidisciplinară.
Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie ‘Iuliu Haţieganu’ Cluj-Napoca şi Universitatea ‘Al. I. Cuza’ Iaşi.

În cadrul proiectului vor fi acordate burse post-doctorale pentru o perioada de 31 de luni pentru specialişti din cel puţin şapte domenii: medicină, ştiinţe economice, sociologie, filozofie, asistenţă socială, drept, teologie. Vor fi organizate 25 stagii de cercetare în străinătate sau în ţară cu durata de şase luni, trei studii pe teme de cercetarea serviciilor de sănătate cu focalizare pe grupuri defavorizate (ex. rural, Roma, gender), politici de alocare a resurselor în serviciile de sănătate/începutul vieţii, stări terminale/politici de sănătate la sfârşitul vieţii şi transplant de organe şi ţesuturi.


Valoarea bursei este echivalentul a 4.100 lei/lună. Dosarele de candidatură pot fi depuse în intervalul 1 iunie – 10 iulie, selecţia candidaţilor urmând să aibă loc în august. Proiectul îşi propune să motiveze şi să implice cercetătorii în activitatea de cercetare postdoctorală. De asemenea, un alt obiectiv este dezvoltarea formării continue pentru furnizarea de noi competenţe, cunoştinte şi abilităţi pentru atragerea în activitatea de cercetare a specialiştilor din diverse domenii, prin formarea de echipe multidisciplinare implicate în elaborarea şi argumentarea politicilor de sănătate.

”Estimăm că acest proiect va acţiona ca o interfaţă între mediul educaţional, prin promovarea cercetării şi formarea postdoctorală de nivel european şi mediul concurenţial, unde vor fi implementate rezultatele cercetării”, a declarat prof. dr. Vasile Astărăstoae, managerul proiectului şi rectorul UMF ‘Gr.T. Popa Iaşi, în conferinţă de presă.


„Dorim să facem nişte studii de impact social privind obligativitatea statului de a elimina inechităţile din sănătate”, a adăugat prof. dr. Astărăstoae. Potrivit acestuia, se doreşte impunerea de criterii etice pentru alocarea de fonduri şi accesul nedescriminatoriu la serviciile de sănătate. Prof. dr. Astărăstoae a subliniat că acest proiect oferă o şansă celor interesaţi de cercetare din România şi poate opri şi exodul în alte ţări. În viitor, se are în vedere organizarea unui centru privind etica în ţările din Europa Centrală şi de Est.


Proiectul ‘Studii post-doctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate’ este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 POSDRU, în cadrul Axei prioritare 1 ‘Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltarii societăţii bazate pe cunoaştere’, Domeniul Major de Intervenţie 1.5 ‘Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării’. Durata proiectului este de trei ani, iar valoarea totală de 13.941.974,00 lei. AGERPRES