universitatea-din-suceava.jpgO echipă de experţi europeni se află într-o vizită de lucru, timp de două zile, la Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV), pentru a oferi suportul necesar în vederea elaborării de către instituţia academică suceveană a unui plan strategic în domeniul internaţionalizării, a declarat, joi, prorectorul USV Ştefan Purici.

El a spus că întâlnirea, ce se va desfăşura joi şi vineri, face parte dintr-un proiect derulat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) intitulat „Internaţionalizare, echitate şi management universitar pentru un învăţământ superior de calitate” (IEMU).

Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la creşterea calităţii în sistemul de învăţământ superior românesc, în contextul european al Procesului Bologna, prin îmbunătăţirea abordării strategice a universităţilor din România la nivel local, naţional şi internaţional, în concordanţă cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale.

Prorectorul USV a arătat că, pe termen lung, se doreşte îmbunătăţirea accesului la învăţământul superior, creşterea calităţii acestuia, o mai bună adaptare a sa la cerinţele naţionale şi internaţionale, precum şi creşterea relevanţei acestuia pe piaţa muncii.

Pe toată durata sa, proiectul oferă exemple de bună practică, sprijină creşterea vizibilităţii sistemului educaţional şi adaptarea învăţământului superior la tendinţele şi cerinţele europene.
Derulat în perioada aprilie 2014 – septembrie 2015 şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), proiectul IEMU include 20 de universităţi, cărora le sunt adresate atât iniţiativele-pilot de construcţie de strategii instituţionale, cât şi oportunităţile de formare în domeniile internaţionalizare şi management universitar. În vederea atingerii obiectivelor din cadrul proiectului au fost implicaţi peste 60 de experţi români şi străini.
Partenerii proiectului sunt: Asociaţia Internaţională a Universităţilor (IAU), ce reuneşte universităţi din peste 120 de ţări, cu sediul central în Franţa; Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) Bucureşti şi Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei (AID), organizaţie non-guvernamentală cu experienţă în promovarea valorilor democratice, educarea tinerilor, promovarea responsabilităţii sociale şi consolidarea instituţiilor democraţiei.

Condusă de profesoara britanică Elspeth Jones, echipa aflată în vizită la USV este compusă din profesorul Mihai Korka (raportor) şi din experţii Adrian Georgescu – România şi Pierre Quertenmont – Belgia. Aceştia se vor întâlni, joi şi vineri, cu reprezentanţi ai conducerii USV, ai facultăţilor, departamentelor, cu studenţii români, dar şi cu cei străini aflaţi la studii sau în mobilitate internaţională la Suceava, precum şi cu reprezentanţi ai serviciilor administrative din cadrul USV. Invitaţii vor susţine, de asemenea, un training şi vor participa la dezbateri. AGERPRES