Proiect privind angajarea de personal didactic şi nedidactic în universităţi, Academia Română şi institute de cercetare

profesor_univ.jpgUniversităţile şi institutele de cercetare aflate în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, Academia Română şi institutele de cercetare aflate în coordonarea acesteia vor putea angaja personal didactic şi de cercetare, dar şi personal nedidactic pe locurile vacantate după 1 ianuarie 2013 şi în proporţie de 15% pe posturile vacantate existente la 1 ianuarie 2013, prevede un proiect de Hotărâre a Guvernului.

“În anul 2013, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat şi institutele de cercetare aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru Academia Româna şi institutele de cercetare aflate în coordonarea ori în subordinea acesteia, se aprobă: ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013, ocuparea a maximum 15 % din totalul posturilor vacante existente la data de 1 ianuarie 2013”, prevede proiectul de HG, postat pe site-ul Ministerului Educaţiei.

Proiectul precizează că se aprobă ocuparea posturilor vacante, atât didactice, cât şi de cercetare, dar şi a celor nedidactice. “Pentru fiecare instituţie în parte, ocuparea posturilor vacante se realizează cu încadrare în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2013”, prevede acelaşi proiect. AGERPRES