univ_cuza_is.jpgProiectul „Managementul comunicării cu alumni pentru instituţiile de învăţământ superior din România”, cofinanţat prin intermediul Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013, a fost lansat marţi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Potrivit unui comunicat de presă, proiectul este realizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului împreună cu partenerii regionali: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, Novensys Corporation, Gold Agama Consulting, Uniunea Naţională a Studenţilor din România (UNSR).

„Managementul comunicării cu alumni pentru instituţiile de învăţământ superior din România” îşi propune să creeze o legătură între output-urile din învăţământul superior şi input-urile de pe piaţa muncii, folosindu-se de alumnii universităţilor ca una dintre cele mai importante resurse şi, totodată, legături cu piaţa muncii. Concret, proiectul îşi propune să creeze o modalitate eficientă de comunicare între universităţi – studenţi – alumni – angajatori care să-i ajute pe viitorii absolvenţi să înţeleagă şi să răspundă nevoilor pieţei muncii. În prezent, în România, există foarte puţine centre destinate comunicării cu alumni, însă nu există o strategie coerentă şi bine pusă la punct de urmărire a absolvenţilor pe termen lung.


Pentru ca aceste centre să fie cu adevărat relevante şi utile pentru universităţi, vor avea la bază un sistem informatic complex de stocare, prelucrare şi interpretare a datelor şi a unei strategii de comunicare cu alumni care să dezvolte instrumente adecvate de culegere a datelor.

‘Proiectul se adresează deopotrivă studenţilor, cadrelor didactice din managementul universităţilor, cadrelor didactice implicate în comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior şi în dezvoltarea programelor de studii şi persoanelor din mediul de afaceri, din domenii de activitate conexe domeniilor pentru care sunt pregătiţi studenţii universităţilor partenere’, a declarat cu prilejul lansării Codrin Lungu, manager de proiect MECTS. Proiectul ‘Managementul comunicării cu alumni pentru instituţiile de învăţământ superior din România’ se înscrie pe axa prioritară 1 – ‘Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere’, în Domeniul major de intervenţie 1.2 – ‘Calitate în învăţământul superior’ şi are o durată de derulare de 30 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 20860047.58 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 15,7 milioane de lei. AGERPRES