Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării Bucureşti derulează un proiect care îşi propune crearea unui Centru Suport pentru proiecte CDI internaţionale în Mecatronică şi Cyber-MixMecatronică pentru a creşte capacitatea de participare la competiţiile europene a tuturor entităţilor ce solicită sprijinul.

Potrivit unui comunicat al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării, transmis, joi, AGERPRES, proiectul „Centru Suport pentru proiecte CDI internaţionale în domeniul Mecatronică şi Cyber-MixMecatronică” este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Scopul proiectului este: sprijinirea organizaţiilor de cercetare şi întreprinderilor, în special a IMM-urilor, pentru pregătirea şi implementarea de proiecte în cadrul Orizont 2020 şi a altor programe internaţionale; contribuţia la „Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale”; contribuţia Centrului Suport la dezvoltarea unei perspective strategice comune în vederea asigurării consolidării, coordonării şi complementarităţii dintre POC, finanţat prin FEDR şi programul-cadru Orizont 2020 al UE şi alte programe internaţionale, în vederea deblocării potenţialului de excelenţă la nivel naţional în domeniul CDI şi creşterii impactului fondurilor.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării estimează drept rezultate: minim 60 de anunţuri publicate în mediul online; 30 de afişe, realizate şi plasate; 60 de acţiuni de documentare şi informare; 60 de rapoarte cu posibilele finanţări oferite de competiţiile Orizont 2020; participarea la sesiunile de informare legate de finanţările Orizont 2020, în momentele în care acestea vor fi organizate; realizarea unei baze de date cu toate entităţile colaboratoare ale instituţiei, atât din ţară cât şi din străinătate, actualizată cel puţin trimestrial şi ori de câte ori este nevoie; o platformă interactivă de colaborare cu posibilii parteneri, la nivel naţional, european şi internaţional; 15 seminarii de căutare parteneri realizate în ţară; minim 40 de parteneri atraşi pentru depunerea de proiecte pe Orizont 2020; 120 de ateliere de lucru organizate şi desfăşurate; 20 de cereri de finanţare depuse în cadrul Orizont 2020; minim cinci proiecte finanţate prin Orizont 2020, pentru care se asigură suport administrativ.

Valoarea totală a proiectului „Centru Suport pentru proiecte CDI internaţionale în domeniul Mecatronică şi Cyber-MixMecatronică” se ridică la 2.998.197,43 de lei. Asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.994.627,43 de lei, din care suma de 2.395.701,94 de lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 598.925,49 de lei din bugetul naţional.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării-INCDMTM Bucureşti este beneficiar al proiectului în baza unui contract de finanţare din 22 septembrie, încheiat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate. Proiectul se derulează până pe 30 iunie 2023. AGERPRES