investeste_in_oameni.jpgMinisterul Educatiei, Cercetarii si Inovarii anunta lansarea proiectului „Formarea cadrelor didactice universitare si a studentilor in domeniul utilizarii unor instrumente moderne de predare – invatare – evaluare pentru disciplinele matematice, in vederea crearii de competente performante si practice pentru piata muncii”.

Finantat din Fondul Social European, acest proiect se va desfasura pe o perioada de 36 de luni, contribuind in mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – POS DRU si se inscrie in domeniul major de interventie
1.2 „Calitate in invatamantul superior”.

Proiectul este implementat de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, in colaborare cu The Red Point, Agentia OSC, Universitatea „Politehnica” din Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti, Universitatea din Pitesti, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca si Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia.

Obiectivul general al proiectului, in valoare totala de 18.478.479 lei, vizeaza adaptarea programelor de studii ale disciplinelor matematice la cerintele pietei muncii si crearea de mecanisme si instrumente de extindere a oportunitatilor de invatare.

De asemenea, in fiecare universitate partenera se va crea cate un centru de formare pentru cadrele didactice si studentii implicati in cresterea calitatii invatamantului matematic in Romania si in desfasurarea de bune practici la nivel national si international.

Ca rezultate, proiectul isi propune sa formeze competente cheie de matematica, prin crearea de abilitati de care fiecare individ are nevoie pentru dezvoltarea personala, incluziune sociala si insertie pe piata muncii.