univ oradea.jpgUniversitatea din Oradea, prin Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, a lansat proiectul „Didact – Practica pentru tranziţia de la educaţie la viaţa activă în domeniul Ştiinţelor Educaţiei”, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară 2.

Valoarea totală a proiectului este de 832.446 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 815.797 de lei, iar perioada de implementare este de şase luni (iulie-decembrie 2015). Partenerul în implementarea acestui proiect este Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor.

Lectorul universitar dr. Dan Pătroc, director comunicare în proiect, a declarat că, în cadrul proiectului, 180 de studenţi de la specializările Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar şi Psihopedagogie specială vor primi câte 500 de lei, iar 30 de cadre didactice experimentate din învăţământul preuniversitar, gazdele lor de practică, vor primi câte o mie de lei în fiecare lună pe durata celor şase luni ale proiectului.

Studenţii vor face practică în mai multe grădiniţe, şcoli sau centre şcolare de educaţie incluzivă din Oradea, sub îndrumarea directă a acestor cadre didactice, aşa cum se întâmplă, an de an, de mai multe decenii la Universitatea Oradea. „Nu există un cadru legal prin care să recompensăm pe cei care găzduiesc practica studenţilor. Este evident că nu e foarte convenabil ca o învăţătoare să primească 5 – 7 studenţi în timpul orelor. Acum, prin acest proiect avem ocazia să le recompensăm şi să ne asigurăm de continuarea parteneriatelor pe viitor. Deoarece practica este cel mai important lucru pentru studenţii care vor fi învăţători sau educatori şi le asigură o tranziţie uşoară de la educaţie la viaţa activă”, a declarat dr. Dan Pătroc.

La sfârşitul proiectului, studenţii vor putea să se înscrie într-un concurs cu planuri de dezvoltare a carierei didactice, cele mai bune zece planuri fiind recompensate cu câte un premiu de o mie de lei.
Proiectul se va materializa şi prin crearea unor ghiduri de practică destinate studenţilor şi a unor caiete speciale de practică. AGERPRES