cumpanasu alexandru.jpgMinisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Universitatea „Titu Maiorescu” şi Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei au lansat, luni, proiectul „Prevenirea corupţiei în educaţiei prin informare, formare şi responsabilitate”, care are ca obiectiv principal prevenirea şi combatarea corupţiei în educaţie pe termen mediu şi lung.

Potrivit directorului Asociaţiei pentru Implementarea Democraţiei, Alexandru Cumpănaşu, proiectul este realizat şi în contextul responsabilităţilor României asumate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare cu Comisia Europeană.

„Proiectul este foarte important, mai ales că va produce o strategie anticorupţie la nivelul educaţiei, care va trebui să ţină seamă de consultarea cu toate părţile implicate în procesul educaţional. Această strategie vine şi în întâmpinarea recomandărilor Comisiei Europene”, a spus Cumpănaşu.

La rândul său, coordonatorul de proiect din partea MECTS Gabriel Ispas a subliniat că principalul scop al proiectului lansat luni este acela de dezvoltare a unei strategii anticorupţie în educaţie prin utilizarea unei expertize variate din mediul guvernamental, academic, neguvernamental, a expertizei unui alt stat membru UE, dar şi prin implicarea în acest demers a tuturor factorilor de la nivel central şi local.

„Un alt scop este acela de a oferi diagnoză regională a fenomenului corupţiei în educaţie, la nivel învăţământul preuniversitar”, a declarat coordonatorul de proiect. Totodată, el a susţinut că va fi realizată o bază de date la nivel MECTS cu proceduri şi instrumente de monitorizare a factorilor vulnerabili din domeniul educaţiei, susceptibili de a genera fapte de corupţie în rândul personalului MECTS şi al structurilor subordonate. „Se are în vedere şi perfecţionarea personalului MECTS din inspectorate şcolare şi a personalului din administraţia publică în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei prin instruirea a 1.400 de funcţionari”, a mai adăugat Ispas.

În urma implementării proiectului vor rezulta: o abordare strategică pe termen mediu şi lung a MECTS în eforturile de prevenire a corupţiei în educaţie, un control optimizat asupra fenomenului de corupţie din educaţie prin dezvoltarea de bune practici şi instrumente de prevenire şi monitorizare, întărirea rolului autorităţilor centrale şi locale în monitorizarea punctelor vulnerabile în domeniul corupţiei în educaţie, creşterea nivelului de pregătire profesională în domeniul anticorupţiei şi a personalului de la nivelul MECTS şi de la nivelul organismelor sale de subordonare. Proiectul are finanţare europeană, având un buget total de 14.101.005,77 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă – 11.985.854,90 lei. AGERPRES