studenti-proiect.jpgStudenţii Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi filiale au realizat, săptămâna trecută, în cadrul unui proiect de mobilităţi transfrontalier susţinut prin fonduri europene, o întâlnire studenţească cu studenţii maghiari din cadrul Universităţii din Debrecen.

Întrunirea a avut loc la Universitatea din Debrecen şi s-a desfăşurat în cadrul acţiunii „Întâlnire cultural sportivă a studenţilor din învăţământul superior din zona transfrontalieră Ungaria – România”. La rectoratul Universităţii din Debrecen, studenţilor români li s-a oferit o prelegere despre istoricul şi realizările academice actuale ale Universităţii din Debrecen.

Studenţii Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” au vizitat şi Campusul Olimpia, baza cultural-sportivă şi centrul de loisir de la Hortobagy. Vizita s-a încheiat cu un party studenţesc la care au participat studenţi români şi maghiari.

Prof. univ. dr. ing. Corneliu Maior, cancelar general al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, ne-a declarat: „Acest gen de întâlniri studenţeşti transfrontaliere sunt benefice din mai multe puncte de vedere. La Debrecen a avut loc un reuşit schimb de informaţii privind organizarea asociaţiilor studenţeşti din Ungaria şi România, abilităţile extracurriculare, cultural-sportive şi de timp liber. Studenţii români şi maghiari au avut o dată în plus sentimentul că aparţin comunităţii academice europene unite”.