Un număr de 46 de proiecte europene în valoare de 104,1 milioane de euro au fost contractate pentru interacțiunea instituțiilor de învățământ superior și a instituțiilor de cercetare și dezvoltare cu mediul de afaceri, prin Operațional Competitivitate 2014 – 2020, reiese din datele Ministerului Fondurilor Europene (MFE). Acestea au fost contractate prin „Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe”.

Această acțiune urmărește să încurajeze interacțiunea instituțiilor de învățământ superior și a instituțiilor CD cu mediul de afaceri. În acest scop se vor constitui parteneriate între organizațiile de cercetare și întreprinderi/grupuri de întreprinderi interesate.

Unul dintre proiecte este al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, care are alocate fonduri UE de 11,3 milioane lei, o contribuție națională de 2,19 milioane lei, iar 2,4 milioane vin de la beneficiar. De asemenea, 220 de proiecte se află în procesul de evaluare și selecție în cadrul acțiunii 2.2.1 din Axa 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC).

Acțiunea 2.2.1 își propune să contribuie la sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. Programul Operațional Competitivitate are o alocare financiară de 1,58 miliarde de euro, din care 1,32 miliarde de euro finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) structurat pe 2 axe prioritare. AGERPRES