Proiecte de prevenire a abandonului universitar şi creşterea performanţelor studenţilor din primul an, la UMF Târgu Mureş

Două proiecte referitoare la prevenirea abandonului universitar şi la creşterea performanţelor studenţilor din primul an de studiu, în valoare totală de peste 200.000 de euro, vor fi implementate începând cu 2018 de Departamentul de Consiliere, Orientare Profesională şi Informare Studenţi (DCOPIS) de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.

“Începând cu luna ianuarie 2018, vom implementa două proiecte ROSE, finanţate din fonduri externe, legate de prevenirea abandonului universitar şi creşterea performanţelor studenţilor din anul I din cadrul UMF Târgu Mureş. Primul proiect ROSE va avea o durată de trei ani de zile şi va oferi servicii de evaluare şi consiliere psihologică la cele mai înalte standarde profesionale. Al doilea proiect ROSE implică amenajarea unui centru de învăţare, care va fi denumit Centrul de Învăţare, Dezvoltare Personală şi Coaching al UMF Târgu Mureş. Acesta va fi un centru modern, în cadrul căruia se vor efectua intervenţii psihologice şi educaţionale focusate pe dezvoltarea personală şi creşterea motivaţiei, în cazul studenţilor care prezintă risc de abandon. Activităţile se vor desfăşura în grupuri de circa 25 de studenţi, centrul oferind un spaţiu generos, dar şi dotarea şi logistica necesare în raport cu standardele cele mai moderne din domeniu“, a arătat şef de lucrări dr. Cosmin Popa, coordonatorul DCOPIS.

Primul proiect referitor la prevenirea abandonului universitar are o valoare de 75.179 euro, iar cel pentru creşterea performanţelor studenţilor aflaţi în primul an de studiu are o valoare de 199.854 euro şi sunt coordonate de conf. dr. Peter Olah, ec. drd. Nicoleta Suciu şi de dr. Cosmin Popa, psiholog clinician specialist şi psihoterapeut.

Unul dintre proiectele ROSE se bazează în principal pe consilierea cognitiv-comportamentală, această formă de intervenţie psihologică fiind extrem de eficientă în scăderea anxietăţii de performanţă şi a creşterii abilităţilor socio-emoţionale ale studenţilor. Pe parcursul a trei ani cât va dura acest proiect, vor fi incluşi 180 de studenţi din cadrul Facultăţii de Medicină, aceştia urmând să fie evaluaţi psihologic, iar ulterior consiliaţi.

“Evaluarea psihologică se va focusa atât pe identificarea punctelor forte ale personalităţii studentului, cât şi pe punctele mai puţin forte. Intervenţia remediară prin consiliere cognitiv-comportamentală va avea, deci, ca scop scăderea anxietăţii de performanţă şi creşterea abilităţilor socio-emoţionale ale acestor studenţi”, a arătat dr. Cosmin Popa.

Al doilea proiect ROSE implică activităţi de coaching cognitiv-comportamental şi aspecte care ţin de interviul motivaţional, aceste intervenţii psihologice fiind destinate grupurilor de studenţi, implicând în total un număr de 300 de studenţi din întreaga universitate care vor beneficia de aceste servicii.

“Prin indicatorii primului ROSE ne-am asumat o creştere a promovabilităţii cu 2,62% pentru Facultatea de Medicină după cei trei ani de implementare. Există aici obiective specifice care privesc scăderea anxietăţii de performanţă şi creşterea nivelului de stabilitate emoţională, dar şi creşterea unor abilităţi practice de învăţare. Al doilea proiect ROSE implică lucrul cu grupuri şi are ca indicator principal o creştere a gradului de promovabilitate cu 1,56% pentru întreaga universitate, după cei trei ani de implementare”, a precizat coordonatorul DCOPIS.

Potrivit comunicatului, DCOPIS are intenţia de a se afilia centrului International Association of Cognitive-Behavioral Coaching (IACBC), în scopul accesului membrilor din proiect la cele mai noi resurse informaţionale din domeniu. AGERPRES