Primăria Sectorului 6 şi Colegiului Tehnic ”Iuliu Maniu” au iniţiat un proiect al cărui obiectiv îl reprezintă îmbunătăţirea gradului de absorbţie pe piaţa muncii a 350 de elevi din învăţământul profesional şi tehnic-ciclul superior, prin asigurarea de aptitudini şi oportunităţi multiple pentru participarea la o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi dinamică. Proiectul
”Tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin promovarea dezvoltării profesionale, a aptitudinilor practice la locul de muncă” este destinat elevilor care îşi desfăşoară stagiile de pregătire la agenţii economici.

Concret, liceul a încheiat, graţie acestui proiect, parteneriate cu agenţi economici de prestigiu, unde elevii desfăşoară stagii de pregătire practică. ”Este lăudabil faptul că, datorită cadrelor didactice care predau aici, liceul a reuşit atragerea acestei sume mari, pe care o poate investi în pregătirea practică a liceenilor. Lucrând pentru marile firme în domeniul auto, ei pot deprinde abilităţi şi căpăta experienţă în cel mai direct mod posibil, interacţionând direct cu tehnologia de ultimă generaţie”, a declarat primarul Sectorului 6, cu ocazia prezentării proiectului.

Un alt proiect derulat în colaborare cu Primăria Sectorului 6 şi care a demarat la 1 septembrie 2009 este destinat învăţământului profesional şi tehnic. Pregătirea profesională se face atât prin intermediul profesorilor specializaţi ai colegiului, cât şi prin intermediul mentorilor desemnaţi de agenţii economici. Proiectul are ca finalitate calificarea în meseriile tehnician în transporturi, tinichigiu vopsitor auto, lectrician electronist auto şi mecanic auto. Cele două proiecte accesează suma de un milion de euro din partea Uniunii Europene.AGERPRES