80 de lideri ai instituțiilor de învățământ românești – reprezentați ai inspectoratelor școlare județene, directori de instituții din învățământul preuniversitar, reprezentați ai universităților, ai asociațiilor profesionale din domeniu și reprezentanți ai companiilor private – au participat pe 21 noiembrie, la Hotel Ramada Parc din București, la o nouă ediție a Galei Edumanager.

Gala a fost precedată de Conferința Națională Management Modern în Educație, unde s-a discutat despre aplicații și soluții de comunicare destinate instituțiilor de învățământ universitar și preuniversitar, despre legislație, fonduri europene și management instituțional.

Cele mai valoroase proiecte înscrise la fiecare categorie au fost premiate în cadrul Galei EduManager 2019, în urma analizei efectuate de un juriu alcătuit din specialiști, alături de editorii portalului Edumanager.ro.

Partenerii de jurizare au fost: Prof. Dr. Camelia Gavrilă, Vicepreședintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport din Camera Deputaților; Merima Petrovici, Director Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale, Ministerul Educației Naționale; Iulian Cristache, Președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar; Petrișor Țucă, Președintele Alianței Nationale a Organizațiilor Studențești din România; Gheorghe Cazan, Director Executiv, Hofag Engineering.

Premierea proiectelor din cadrul secțiunii Învățământ Universitar a fost efectuată de Rectorul Universității Politehnica din București, Mihnea Costoiu, care a apreciat în discursul său calitatea și spiritul inovator al proiectelor înscrise anul acesta în competiție.

Pentru a participa la Gala Edumanager.ro, toate instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar, precum şi organizaţiile profesionale din domeniul educaţiei au fost invitate să înscrie proiectele realizate în acest an.

Proiectele transmise vor fi publicate pe portalul și în newsletter-ul comunității profesionale EduManager. Această comunitate este dezvoltată de catre Oameni și Companii din anul 2007 și a devenit o platformă de comunicare profesională, de marketing și de PR apreciată atât de specialiștii din educație, cât și de companii.

 

PREMIILE GALEI EDUMANAGER 2019

 

ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR

 

CategoriaActivitate de cercetare în Instituţii de Învăţământ Superior”: Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, pentru organizarea Salonului Inovării şi Cercetării UGAL INVENT, ediţia a IV-a.

Categoria “Derularea de proiecte finanțate prin fonduri europene”: Universitatea Ovidius din Constanța, pentru proiectul CyberSecurity – ProInfo (Pregatirea resursei umane în informatică)”

Categoria “Derularea de proiecte finanțate prin fonduri europene”: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, pentru proiectul „Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR”.

Categoria Dezvoltarea de proiecte de formare a cadrelor didactice”: Universitatea din București, pentru Proiectul CNIV 2019 “Noi tehnologii în educație și cercetare”, dezvoltat în colaborare cu Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Satu Mare.

Categoria Implicarea în/derularea de proiecte de protecția mediului și dezvoltare durabilă”: Universitatea Tehnică de Construcții București, pentru proiectul Modul de baie prefabricat, cu accesorii și extensie bucătărie, și procedeu de atașare a acestuia la o locuință individuală existentă”.

Categoria Investiţii semnificative în baza tehnologică IT&C”: Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, pentru proiectul Dezvoltarea unui centru de securitate cibernetică”.

Categoria Program de promovare şi recrutare a viitorilor studenţi”: Facultatea de Farmacie a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, pentru proiectul „Școala de vară – Alege sa fii Farmacist!, SUMMERPHARM”.

Categoria Susținerea activităților şi organizaţiilor studențești”: Academia de Studii Economice din București, pentru proiectul “DoBiz – Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților ASE București.

CategoriaSchimburi şi proiecte internaţionale (incoming și/sau outgoing): Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, pentru proiectul Acțiunea Cheie 1- mobilități cu țările partenere”, cod 2019-1-RO01-KA107-063001.

PREMIUL SPECIAL In memoriam: Profesor univ.dr.AUREL ARDELEAN (RECTOR FONDATOR ȘI PREȘEDINTE AL UNIVERSITĂȚII DE VEST ”VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD) se acordă proiectului: „EXERCIȚIU DE CUNOAȘTERE A TRECUTULUI, ÎNȚELEGERE A PREZENTULUI ȘI PREFIGURARE A VIITORULUI  JUDEȚULUI SATU MARE”.

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

 

Categoria “Dezvoltarea de proiecte de formare a cadrelor didactice”: Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, pentru proiectul “ProForm- PROFesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”.

Categoria “Dezvoltarea de proiecte de formare a cadrelor didactice”: Liceul “Vasile Alecsandri” din Iași, pentru proiectul “Profesori inovatori pentru o învățare eficientă”.

Categoria “Implementarea strategiei de comunicare cu elevii și părinții”: Școala Gimnazială “Lucian Blaga” din Baia Mare, pentru proiectul “DOR DE MARAMUREŞ – 8 motive să revii ACASĂ”.

Categoria „Proiecte semnificative de voluntariat în educație”: Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău, pentru Proiectul educațional de voluntariat și caritate „Petale-n vânt”.

Categoria “Inovație în educație”: Inspectoralul Școlar Județean Iași, pentru proiectul Student Talent Bank.

Categoria “Inovație în educație”: Liceul “Virgil Madgearu” Iași, proiectul Clubul de Pace Act+.

Categoria “Digital lesson”: Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” din Târgoviște, pentru proiectul “Cursa cumpărăturilor – Educație financiară prin joc”.

Categoria “Digital teacher”: Colegiul Național ”Octav Onicescu” din București, pentru proiectul “Provocările profesorului în era digitală”.

Categoria “Comunicare în mediul online (prin site propriu sau pagini pe rețelele de socializare: LinkedIn, Google+, Facebook)”: Școala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu” București, pentru proiectul “Parteneriat public-privat pentru o Europă sustenabilă, echitabilă și deschisă”.

Categoria “Dezvoltarea de proiecte specifice învățământului preșcolar”: Grădinița cu program prelungit nr. 3 Brașov, pentru proiectul “INVENTICUM BRICKS – robotica pe înțelesul celor mici”.

Categoria “Derularea de proiecte finanțate prin fonduri europene”: Colegiul Tehnic “Mihai Viteazul” din Oradea, pentru proiectul “Snowman goes intercultural”.

Categoria “Derularea de proiecte finanțate prin fonduri europene”: Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare, pentru proiectul Erasmus+ Șansa tinerilor pentru aprofundarea/extinderea rezultatelor învățării în vederea integrării pe piața muncii.

Categoria “Derularea de proiecte finanțate prin fonduri europene”: Școala Sanitară Postliceală “Carol Davila” din Pitești, pentru Proiectul „Dezvoltarea competențelor practice de nursing în context european – calea spre o carieră profesională de succes”.

Categoria “Derularea de proiecte finanțate prin fonduri europene”: Casa Corpului Didactic Mureș, pentru proiectul “Skills for Work Opportunities in Eno-gastronomy and Tourism”.

Categoria “Derularea de proiecte finanțate prin fonduri europene”: Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, pentru proiectul “Hai la Școală! O șansă pentru viitor”.

Categoria “Derularea de proiecte finanțate prin fonduri europene”: Colegiul de Muzică “Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, pentru proiectul “Educating The Next Generation of Orchestra Players”.

 

Evenimentul nu ar fi putut avea loc fără susținerea Partenerilor:

MICROSOFT

HOFAG

CODEVISION

ASSECO

iTECH ACADEMY

HP ROMÂNIA

UP ROMÂNIA

EDITURA SIGMA EDUCAŢIONAL

INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA EVALUĂRII ÎN EDUCAŢIE