Peste o sută de lideri ai instituțiilor de învățământ românești – reprezentați ai Ministerului Educației, ai inspectoratelor școlare județene, directori de instituții din învățământul preuniversitar, reprezentați ai universităților, ai asociațiilor profesionale din domeniu și reprezentanți ai companiilor private – au participat pe 21 noiembrie la o nouă ediție a Galei Edumanager.

Gala a fost precedată de Conferința Națională Management Modern în Educație, unde s-a discutat despre aplicații și soluții de comunicare destinate instituțiilor de învățământ universitar și preuniversitar, despre legislație, fonduri europene și management instituțional.

Cele mai valoroase proiecte înscrise la fiecare categorie au fost premiate în cadrul Galei EduManager 2018, în urma analizei efectuate de un juriu alcătuit din specialiști, alături de editorii portalului Edumanager.ro. Pentru a participa la Gala Edumanager.ro, toate instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar, precum şi organizaţiile profesionale din domeniul educaţiei au fost invitate să înscrie proiectele realizate în acest an.

Proiectele transmise vor fi publicate pe portalul și în newsletter-ul comunității profesionale EduManager. Această comunitate este dezvoltată de catre Oameni și Companii din anul 2007 și a devenit o platformă de comunicare profesională, de marketing și de PR apreciată atât de specialiștii din educație, cât și de companii.

PREMIILE GALEI EDUMANAGER 2018

 

ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR

 

Dezvoltarea de proiecte de formare a cadrelor didactice

Universitatea din Bucureşti – Proiectul de e-Learning CNIV 2018 „Noi tehnologii în educaţie şi cercetare”

 

Activitate de cercetare în Instituţii de Învăţământ Superior

UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA – Sistem de comunicaţii auto prin lumină vizibilă adaptiv la diferite condiţii de mediu – AutoVLC

 

Universitatea de Vest din Timişoara – Big Data Science   

Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi – Îngheţata ecoinovativă Whoopie Ice

Universitatea Ecologică din Bucureşti – Organizarea conferinței internaționale Use of R in Official Statistitcs 2018

 

Schimburi şi proiecte internaţionale (incoming și/sau outgoing)

USAMV Cluj-Napoca – INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY LA USAMV CLUJ

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI – Proiectul EFdeN Signature

 

Programe de promovare şi recrutare a viitorilor studenţi

Universitatea „Ovidius” din Constanţa – „GAUDEAMUS  IGITUR” – ŞANSE EGALE LA EDUCAŢIE, cod CNFIS-FDI-2018-0486

 

Susținerea activităților şi organizaţiilor studențești

USAMV IAŞI – ANSAMBLUL FOLCLORIC STUDENŢESC  „MUGURELUL”     

 

Dezvoltarea de proiecte pentru sprijinirea mediului antreprenorial

Universitatea Danubius din Galaţi – Programe de studii actuale pentru profesii viitoare

 

Comunicare în mediul online

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU – Comunicare eficientă şi consiliere educaţională în vederea integrării pe piaţa muncii (CECIM)

 

Investiţii semnificative în baza tehnologică IT&C

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare – Concursul de construcţie şi programare roboţi „RoboSmart”

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

 

Categoria “Dezvoltarea de proiecte de formare a cadrelor didactice”

Casa Corpului Didactic Bihor – Didactica Militans

Inspectoratul Școlar Județean Iași – Proiect Erasmus+ „Consorţiu regional pentru educaţie de calitate in medii defavorizate” (CREDEM)

Casa Corpului Didactic Tulcea – Proiect de formare „Limbă şi civilizaţie chineză”

 

Categoria “Derularea de proiecte finanțate prin fonduri europene”

Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab” Rm. Vâlcea –  Advanced Cooperation To Interrupt Ongoing Negative Notions (ACTIONN) 

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Buzău – Şcoli ambasador ale Parlamentuui European      

Colegiul Tehnic ‘Mihai Viteazul’ Oradea – Open Minds, Open Hearts-Europe of Youth 2018

Colegiul ALEXANDRU CEL BUN, Gura Humorului – Proiectul BeauNoME – Frumusețea meseriilor noastre în Europa în 2016/2017

Liceul Tehnologic Agricol Bistrița – ECOHORTICOOL – Ambient si culoare VET fara granite, NR.2017-1-RO01-KA102-036173

Colegiul Tehnic „ARMAND CĂLINESCU” Pitești – TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR ÎN DEZVOLTAREA  COLEGIULUI TEHNIC ARMAND CĂLINESCU

Liceul Teoretic GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI Măcin – FIGHT AGAINST DISCRIMINATION AND RACISM

Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea – Să trăim și să ne mișcăm conștient în Europa noastră!

 

Categoria “Derularea de proiecte de educație incluzivă (dedicate elevilor cu deficiențe fizice și/sau psihice)”

Şcoala gimnazială nr. 2 Picior de Munte, județul Dâmbovița – Pentru un viitor mai bun, vă vrem cu noi, la şcoală!   

 

Categoria “Rezultate de excepţie la olimpiadele naţionale şi internaţionale”

Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi – Gala olimpicilor CNER

 

Categoria “Comunicare în mediul online (prin site propriu sau pagini pe rețelele de socializare: LinkedIn, Google+, Facebook)”

Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita – Soluţia de videoconferinţă online a Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita – eficienţă, eficacitate şi economicitate în comunicarea operativă cu unităţile de învăţământ

 

Categoria “Implementarea strategiei de comunicare cu elevii și părinții”

Colegiul Naţional OCTAV ONICESCU București  – O şcoală mai bună prin comunicare

Colegiul Tehnic BATTHYANY IGNAC Gheorghieni – MULTICULT 2018 CENTENAR

Şcoala Gimnazială LUCIAN BLAGA Baia Mare – LABORATORUL DE IDEI       

Colegiul Economic „Francesco Saverio Nitti” Timișoara – Școală-elevi-părinți: împreună pentru o educație solidă!

 

Categoria “Dezvoltarea de proiecte specifice învățământului preșcolar”

Inspectoratul Școlar Județean Argeș – Lumea Jocului     

Grădinița cu PP nr. 3 Brașov – SĂ DESCOPERIM TAINELE CĂRŢILOR

Grădiniţa Dorothy Târgovişte – PROIECT EDUCAȚIONAL GRĂDINIŢA – FAMILIE O SINGURĂ ECHIPĂ – ACASĂ ŞI LA GRĂDI

Grădiniţa cu program prelungit nr.11 Brăila – Eco Grădiniţa Brânduşa         

 

Categoria “Inovaţie în educaţie”

 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului București – RED-ISMB

Școala Gimnazială ZAHARIA STANCU            Roșiorii de Vede – Dezvoltarea unei abordări comune în antreprenoriat în școală

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj – Performanţă şi inovaţie în organizarea Olimpiadei Internaţionale de Matematică

Școala Metropolitană ARC București – Arta dezbaterii și cetățenie europeană

Liceul Tehnologic Economic VIRGIL MADGEARU Iași – Madgeariștii de la APA Academia pentru Aquacercetători

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureș – FITNESS MIND OCUPACIONAL

Școala Gimnazială „Anișoara Odeanu” Lugoj – Copiii în lumea teatrului

Liceul Teoretic „Iancu C. Vissarion” Titu – „Scoala, echitate si nevoi satisfacute – S.E.N.S.”      

Casa Corpului Didactic Mureș – Conferinţa Naţională „Creativitate şi inovaţie în educaţie”

Colegiul Naţional MIHAIL KOGĂLNICEANU Galați – EUROPA PENTRU NOI – WIKI WATER WORLD

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti – Dezvoltarea antreprenoriatului local prin firma de exercițiu

 

Categoria ,,Proiecte semnificative de voluntariat în educație”

Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu” Slatina – Pe valurile cunoașterii          

Casa Corpului Didactic Neamț – Am citit și vă recomandăm!

Şcoala Gimnazială nr. 28  Galaţi – „Mărţişoare cu suflet” – târg caritabil

Liceul tehnologic VINTILĂ BRĂTIANU Dragomirești Vale – World seen through the camera’s lens

Școala Gimnazială Săcălaz, jud. Timiș – ȘCOALA MEA, A DOUA CASĂ

 

Categoria “Implicarea în derularea de proiecte de protecția mediului și dezvoltare durabilă”

Colegiul Naţional Pedagogic REGINA MARIA Deva – Proiect Eco-Şcoala “Un mediu ambiant cu mai puţine deşeuri”

 

Categoria “Digital lesson & Digital teacher”

Colegiul Național August Treboniu LAURIAN Botoșani – Platforma web “ATLmath” 

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia – Digital teacher – limba engleză

Colegiul Național MIHAI EMINESCU Botoșani – SMART PHONES FOR SMARTER STUDENTS    

Şcoala Gimnazială Sf. Varvara Aninoasa – „Învăţăm programare cu Arduino”        

Școala Gimnazială nr. 5 Drobeta Turnu Severin – Free Resourceful – Entrepreneurs Experiencing Daringness On the Move – FREEDOM (Resurse disponibile – Antreprenori experimentând curajul în acțiune – FREEDOM)