Şcoala “Ioan Bob” din Cluj-Napoca are deja o bogată experienţă în cadrul Reţelei Internaţionale pentru Resurse în Educaţie (iEARN).

Primul proiect a fost “ Schimbul de felicitări de Crăciun sau alte Sărbatori” (Christmas/Holiday Card Exchange), în funcţie de cultura fiecărei ţări participante. Aici am avut parteneri din şapte ţări din Asia, Europa şi SUA. Profesorii coordonatori şi elevii mari au avut la dispoziţie un Forum pentru schimbul de informaţii. Elevii Şcolii “Ioan Bob” au organizat o şezătoare, cu muzică şi costume autentice, pentru a-şi finaliza felicitările confecţionate de ei. Fiecare ţară a trimis şapte plicuri în cele trei colţuri ale lumii şi a primit, la rândul ei, câte şapte plicuri cu felicitări. Am văzut atunci cât suntem de diferiţi şi totodată cât de egali.

Al doilea proiect a fost în cadrul Cercului de creaţie litarară Mind Works. Elevii au creat revista “Cuvinte de Înţelepciune” (Words of Wisdom), care cuprinde o generoasă culegere de texte ilustrate, care au la bază înţelepciunea proverbelor universale. Partenerii noştri au fost elevii unei şcoli din SUA.


Al treilea proiect în cadrul aceleaşi reţele a decurs din înscrierea unui număr de trei elevi la Festivalul PEARL pentru jurnalism online. După încheierea unui curs de certificare ca reporter pentru PEARL World Youth News, moderaţi de studenţi de la The Graduate School of Journalism at Columbia University in New York City, US, aceştia au publicat rezultatele cercetării lor colaborative asupra riscurilor şi beneficiilor care decurg din folosirea reţelelor de socializare Hi5, My Space, Facebook, Twitter, Orkut.


Al patrulea proiect, “Eroul Meu” (My Hero), care tocmai s-a finalizat, este caracterizat prin învăţarea bazată pe proiecte. Este tot un proiect colaborativ, care are ca obiectiv prezentarea în diverse forme multimedia a unor eroi naţionali, internaţionali, a unor modele din viaţa de zi cu zi. Elevii clasei a 3-a C au ales să se ilustreze pe ei înşişi ca eroi, iar lucrările lor constituie o pagină web pe site-ul My Hero.
Obiectivul principal al proiectului este studiul acestor modele în cadrul educaţiei caracterelor din curriculumul fiecărei ţări participante şi se adresează tuturor factorilor implicaţi în educaţie.
“Misiunea proiectului MY HERO este folosirea media şi a tehnologiei pentru a celebra ceea ce este mai bun în cadrul umanităţii şi să împuternicească tânăra generaţie să-şi utilizeze propriul potenţial pentru realizarea unor schimbări pozitive în lume.” ( MY HERO – Mission Statement)Se poate spune ca ne-am îndeplinit misiunea, chiar dacă grupul de elevi este doar în clasa a 3-a C. “Suntem mici, dar avem idealuri mari”, ne-a spus d-na învăţătoare a clasei, Andrada Has.


“ GREAT working with you and your class…it is teachers like YOU that make the world a better place!” (MINUNAT să lucrez cu tine şi clasa ta…profesorii ca TINE fac lumea mai buna) – ne-a scris Wendy Jewell, moderatorul grupului format din unsprezece şcoli din SUA, Canada, Marea Britanie, Belarus, Rusia si România.