univ_vasile_goldis_arad.jpgConsiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România a lansat marţi proiectul „Academia de Antreprenoriat – de la idee la afacere”, implementat împreună cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Universitatea de Nord din Baia Mare, ADHOC Conseils din Franţa, EnAip Veneto din Italia şi Sogesca SRL din Italia.
Proiectul, care se va derula pe o perioadă de 36 de luni şi are o valoare totală de 4.128.437 lei, va fi cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţilor lucrătorilor şi întreprinderilor”, respectiv Domeniul Major 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea culturii antreprenoriale şi promovarea unei atitudini pozitive faţă de antreprenoriatul în Regiunile Vest şi Nord-Vest pentru îmbunătăţirea competitivităţii şi performanţelor IMM-urilor în spaţiul economic european, urmând să fie implementat în localităţile Arad, Baia Mare, Reşiţa, Deva şi Satu Mare.


‘Grupul ţintă al proiectului îl constituie întreprinzători şi persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă, din zona de Vest şi de Nord-Vest, estimându-se că 600 de întreprinzători şi 100 de persoane, având vârsta minimă de 18 ani împliniţi şi absolvite cel puţin studiile liceale, doresc să iniţieze o activitate independentă’, a precizat Mircea Purcaru, preşedintele CNIPMMR – filiala Arad.


Pentru a putea derula activităţile proiectului, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a UVVG Arad, precum şi al Filialei Satu Mare a UVVG, se vor crea Birouri de Antreprenoriat, care vor fi dotate cu mobilier şi tehnică de calcul. Vor fi înfiinţate cinci birouri de antreprenoriat, unde vor fi consiliate 250 de persoane, birouri care se vor constitui într-o reţea de promovare a culturii antreprenoriale, coordonată de CNIPMMR – filiala Arad.


De asemenea, se au în vedere: efectuarea unor vizite de studiu în companii din domeniul serviciilor şi producţiei în Italia şi Franţa; organizarea unei Şcolii de vară ‘Antreprenoriatul – o opţiune de carieră!’; o competiţie de planuri de afaceri finalizată cu finanţarea celor mai bune cinci planuri de afaceri; realizarea unui studiu socio-economic la nivel de Regiune Vest şi Regiune Nord-Vest, cu scopul de a evidenţia noile domenii în care se pot înfiinţa afaceri, precum şi elaborarea ghidului ‘Cum să înfiinţezi o întreprindere europeană’.

‘Proiectul va furniza un Program de Educaţie Antreprenorială, care va consta în organizarea şi desfăşurarea de cursuri şi oferirea de consultanţă şi competenţe necesare unui antreprenor pentru iniţierea şi conducerea cu succes a unei afaceri. UVVG Arad urmăreşte de mult această misiune academică de a lega învăţământul de aspectele practice în special în domeniul ştiinţelor economice, prin Facultatea de Ştiinţe Economice’, a arătat, la rândul său, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul UVVG Arad’. AGERPRES